Maak betrokkenheid omgeving bij bouwplannen verplicht

GroenLinks Den Haag heeft met verbazing vernomen dat het Zeeheldentheater en andere omwonenden nauwelijks betrokken zijn bij de bouwplannen van een nieuw schoolgebouw aan de Van der Spiegelstraat.

Uit signalen van de directie van het theater blijkt dat het al in aanbouw genomen schoolgebouw het theater structurele bouwkundige problemen oplevert. Ook dreigt het theater op te draaien voor extra kosten omdat hun nooduitgang nu niet meer bruikbaar is.

De nieuwe school staat zo dicht op het theater dat de achterkant niet goed kan worden onderhouden en de nooduitgang kan zonder dure aanpassingen niet meer worden gebruikt. Raadslid Mariëlle Vavier: “We moeten beter zorgen voor de parels van onze stad. Dat betekent dat die parels ook onderhouden moeten kunnen worden. Daarnaast kan het niet zo zijn dat het theater buiten hun schuld dreigt te moeten opdraaien voor de kosten om de nooduitgang te veranderen. Dit had voorkomen kunnen worden”.

GroenLinks vindt het belangrijk dat er genoeg goede schoolgebouwen zijn. Maar bouwplannen hiervoor moeten in overleg met de omgeving worden opgesteld. “Dit soort nieuwbouwplannen heeft per definitie een impact op de directe omgeving, zeker in verdichte wijken als het Zeeheldenkwartier.”, aldus Vavier. “Juist daarom is het belangrijk om je buren op tijd bij je plannen te betrekken. Dat maakt je plannen vooral beter. Nu zitten de omliggende pandeigenaren met de gebakken peren en verdwijnt ook nog eens het draagvlak voor de school.”

GroenLinks vraagt het college om te onderzoeken of het betrekken van de omgeving een verplichte stap kan worden in de procedures voor omgevingsvergunningen. Vavier: “Elders in de stad oefenen we al met nieuwe regels van de op handen zijnde Omgevingswet. Die wet zorgt voor minder regels en meer ruimte voor initiatiefnemers. Dat kan alleen als we borgen dat de omgeving goed wordt betrokken bij de plannen en niet wordt gedupeerd”.