Bos is het afgelopen jaar veel in gesprek geweest met kinderen, in het kader van haar initiatiefvoorstel ‘Kindvriendelijke Stad’. Onderdeel van het voorstel is medezeggenschap voor kinderen bij (her)inrichtingen van hun straat. Bos zegt hierover: “In mijn gesprekken met kinderen kwam vaak naar voren dat ze de straten in hun wijk niet als fijn of veilig ervaren. Veel kinderen konden me in detail vertellen welke straten ze eng vinden, vaak zelfs met voorbeelden van plekken waar leeftijdgenootjes verongelukt zijn. Kinderen kunnen je heel veel vertellen over hun straat, maar daar wordt door de gemeente eigenlijk niet naar geluisterd.” 
Wat GroenLinks betreft krijgen kinderen nu een plek aan de tafel waar de (her)inrichting bedacht wordt. Zo zouden zij bij wijkwandelingen met ontwerpers kunnen laten zien wat er beter moet, of zouden zij kunnen kiezen uit verschillende ontwerpen.  

In de gesprekken droegen kinderen niet alleen onveilige situaties aan, maar kwam ook de inrichting van de straat vaak ter sprake. Bos: “Veel kinderen ergerden zich aan de vele auto’s in hun straat, het gebrek aan ruimte voor fietsers en het gebrek aan groen. Ook hebben ze tijdens het spelen last van afval op straat. Wanneer je een straat door de ogen van een kind gaat bekijken, vallen je hele nieuwe dingen op. Ik wil daarom dat het stadsbestuur kinderen laat meedenken, mee-ontwerpen en meepraten over hoe zij hun straat willen zien. Maak ze zo het hele jaar de baas van hun straat.” 
GroenLinks zal het volledige voorstel voor een kindvriendelijke stad vóór de zomer aanbieden aan het stadsbestuur.