Met dit nieuwe actieplan pakt Den Haag overlast van afval aan

Op woensdag 24 juni presenteerden wethouders Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) en Hilbert Bredemeijer (CDA) het Actieplan Schone Stoep 2020-2021. Met dit actieplan zal de snel toenemende overlast van bijplaatsingen (afval dat illegaal naast ondergrondse containers wordt neergezet) worden aangepakt. In dit artikel lichten we een aantal belangrijke punten uit het plan toe.

Via de mail en langs de huizen ontvangt GroenLinks vaak signalen van bewoners die overlast ondervinden van afval. Het probleem speelt in de hele stad, maar in wijken als Trandvaal, Oostbroek Rustenburg, Moerwijk en Laak is de overlast het grootst. Afval zorgt niet alleen voor een minder mooie buitenruimte met slechte hygiëne en een hoger risico op rattenproblematiek: het draagt ook bij aan het gevoel van bewoners dat ze in een achterstandswijk wonen.

Dankzij een aangenomen motie van fractievoorzitter Arjen Kapteijns besloot Den Haag eerder al dat het zich extra op de probleemgebieden richt. Liesbeth en Hilbert gaan de overlast nu verder tegen met onder andere de volgende acties:

Grofvuil ophaaldagen
Verkeerd geplaats grofvuil is verreweg de vaakst voorkomende oorzaak van bijplaatsingen. Dit type vuil kan al op afspraak opgehaald worden, maar wordt toch vaak naast de container (ORAC) geplaatst. Dit kan te maken hebben met onwetendheid over de regels, maar ook omdat mensen thuis geen ruimte hebben voor het afval. Een proef met maandelijkse ophaaldagen moeten ervoor zorgen dat de buurt hier minder overlast van ervaart.

Probleemlocaties vaker dan twee keer per week legen
Op sommige plekken in Den Haag, waaronder bijvoorbeeld in Oostbroek Rustenburg, zitten ORAC's vaak vol waardoor zwerfafval ontstaat. Op de ergste hotspots worden de bakken nu vaker dan de gebruikelijke twee keer per week geleegd

Hotspotgericht opruimen
Ook de straatvegers van de Haagse Milieu Services zullen zich extra richten op zogeheten 'hotspots', plekken waar relatief vaak rotzooi op straat ligt. Zo wordt de mankracht ingezet op plekken waar dat het meeste nodig is.

Een app om makkelijk rotzooi te melden
In het huidige systeem is het melden van afval nog onnodig ingewikkeld: hier vroeg Maarten De Vuyst aandacht voor. Om daar verandering in te brengen, wordt het meldingssysteem veranderd en hierbij een toegankelijke app ontwikkeld.

Toegankelijke communicatie in meerdere talen
In sommige wijken die overlast ervaren wonen relatief veel mensen moeite hebben met de Nederlandse taal: denk hierbij bijvoorbeeld aan arbeidsmigranten. Zij willen zich wel aan de regels houden, maar hebben vanwege hun taalbarriere geen toegang tot de informatievoorziening. Door in verschillende talen over de afvalregels te communiceren én veel gebruik te maken van symbolen, moet afvalvoorlichting toegankelijker worden.

Dit is een mooie stap, maar er zijn diepere onderliggende problemen die ook opgelost moeten worden: zo dragen slechte woonomstandigheden er ook aan bij dat het voor bewoners binnen veel te vol is om grofvuil nog een paar dagen te bewaren.

Meer bewonersparticipatie
Dit gebeurd onder andere met wijkambassadeurs, meer samenwerking met scholen en instellingen en een grotere inzet op ORAC-adoptanten en ORAC-tuintjes. De praktijk laat zien dat deze methodes goed werken in het tegengaan van bijplaatsingen.

Deze maatregelen zijn een mooie stap, maar er blijven nog een aantal problemen over waar GroenLinks zich tegen zal blijven inzetten. Zo vraagt fractievoorzitter Arjen Kapteijns aandacht voor het probleem van ondernemersafval: ondernemers moeten allemaal individueel een contract afsluiten voor het ophalen van afval, wat ertoe leidt dat de regels niet goed worden nageleefd en afval bij de ORAC's wordt gedumpt. Door als gemeente een sterkere regierol te nemen en ondernemers aan te sporen samen afvalcontracten in te kopen, kan deze overlast beter worden voorkomen.

Benieuwd naar de rest van de maatregelen? Klik op de knop hieronder om het plan verder te lezen. Ook is er een reportage van Omroep West.