Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Mooie stappen voor betere inburgering

Een groep van duizend mensen krijgt intensievere inburgering in Den Haag. De inburgeraars krijgen een mentor en naast het volgen van taallessen gaan ze ook op maatschappelijke stage. Op verzoek van GroenLinks wordt hierbij ook flexibele kinderopvang geboden om het voor iedereen mogelijk te maken echt mee te doen.

Het programma is ook bedoeld voor oudkomers die nog steeds moeite hebben met Nederlands. Fractievertegenwoordiger Mariët Herlé is enthousiast over het plan en blij met de toezegging van wethouder Baldewsingh om deze groep ook kinderopvang te bieden.

Herlé: “Voor inburgeraars met kinderen is flexibele kinderopvang echt nodig. Stages in een ziekenhuis of bijvoorbeeld bij de politie, vinden ook ’s avonds plaats of in het weekend en dat gewoonweg zonder flexibele opvang. En ook bij taallessen is het belangrijk dat de kinderopvang goed geregeld is. Ik geef als vrijwilliger Nederlandse les, en zie zelf hoeveel problemen het oplevert voor cursisten als kinderen vrij van school hebben. Mooi dat hier een oplossing voor komt!”