Slavernij- en koloniaal verleden
De raadsvergadering viel samen met Keti Koti, de dag waarop herdacht en gevierd wordt dat er een einde kwam aan de slavernij in Suriname en de Antillen. Het was daarom heel bijzonder dat op deze dag ook het initiatiefvoorstel ‘koloniaal en slavernijverleden’ besproken werd in de raad, een voorstel dat wij samen met NIDA, de PvdA, HSP, CDA, IslamDemocraten, SP en PvdD hebben opgesteld. Hiermee krijgt het college de opdracht om werk te maken van de herdenking en erkenning van het Haagse koloniale en slavernijverleden. Zo komt er een onderzoek naar de rol van de gemeente in de slavenhandel, worden er twee slavernijmonumenten gerealiseerd en krijgt deze geschiedenis een plek in het Haagse onderwijs. We zijn ontzettend blij dat dit voorstel is aangenomen en hopen volgend jaar Keti Koti te kunnen vieren bij het dan gerealiseerde monument.

Brasserskade
Aan de brasserskade realiseert de politie een nieuw onderkomen voor de afdeling Bewaking & Beveiliging. Die afdeling zorgt onder andere voor de beveiligingen van de diplomatieke en politieke gebouwen in Den Haag. Bij het oorspronkelijke plan gaven bewoners aan niet voldoende betrokken te zijn geweest, en daarom trok het college het plan eerder in en moest de Politie met een nieuw plan komen. In dit nieuwe plan is de geplande groenstrook verbreed van 10 naar 16 meter. Voor GroenLinks is het van belang dat de kwaliteit van die groen op deze locatie goed is, en dat de bomen die zullen verdwijnen ook weer teruggeplant worden. We hebben daarom een motie ingediend om bij de stadsecoloog advies in te winnen en ook een groenbeheerder een begeleidende rol te geven in het participatieproces. Daarnaast moeten alle verdwenen bomen dubbel gecompenseerd worden, of er moet geld gestort worden in het Bomenfonds. Deze motie is unaniem aangenomen.  

Central Innovation District
Het Central Innovation District zijn de nieuwbouwplannen rondom de stations Den Haag HS, CS en Laan van Nieuw Oost-Indië. Dat is een groot project waar de raad al vaak over heeft gesproken. In deze raadsvergadering werd de structuurvisie vastgesteld: daarin staat de visie van de gemeente op dit gebied. Bij de bespreking pleitte ons raadslid Mariëlle Vavier ervoor dat iedereen van de nieuwbouw zou gaan profiteren, dus ook de bewoners van de omliggende wijken zoals het Laakkwartier en de Schilderswijk. We dienden daarom samen met de SP een motie in om samen met die wijken naar de mogelijkheden te kijken voor bijzondere woonvormen, zoals groepswonen, wooncoörporaties of collectief particulier opdrachtgeversschap. Die motie werd aangenomen.