Regionale energiestrategie
De Regionale Energiestrategie Rotterdam Den Haag (RES) is een plan om iedere inwoner van schone en veilig energie te voorzien. Samen met de VVD, PvdA en het CDA hebben we een amendement (wijziging) geschreven voor het voorstel. Met dit amendement verzekeren we dat de Haagse wensen en belangen worden meegenomen bij het vaststellen en de uitvoering van dit plan. Op D66 na steunden alle partijen dit amendement. Je leest hem hier. 

Grondexploitatie Den Haag Nieuw Centraal
Er is de afgelopen jaren veel veranderd rondom Den Haag centraal, maar één ding bleef hetzelfde: al jarenlang is de fietsflat naast het station een ‘tijdelijke’ stalling. Als het aan ons ligt, wordt die stalling permanent. Eerder schreven we dit daar al over. Onze motie om te onderzoeken of de stalling permanent gemaakt kan worden kon op steun rekenen van alle partijen en werd dus unaniem aangenomen! De motie is hier te lezen.

Jaarrondexploitatie strandtenten
Vorige maand presenteerde wethouder Mulder (VVD) een voorstel om het aantal strandtenten dat het hele jaar mag blijven staan, te vergroten van zeven naar dertien. We hadden bij dit plan grote zorgen voor de toch al kwetsbare natuur aan de kust. Hierom dienden we een motie in om bij de keuze voor strandtenten die jaarrond open mogen, duurzaamheidseisen te hanteren. Die  eisen zijn onder andere emissieloze bevoorrading, energie en verwarming uit niet-fossiele bronnen en het tegengaan van zwerfafval. Lees dit (aangenomen) voorstel hier.
Uiteindelijk kon het voorstel van het college om het aantal strandtenten met een jaarrondexploitatie uit te breiden niet rekenen op een meerderheid van de raad. Wij stemden ook tegen.

Verkeersveiligheid scholen
Rond de openings- en sluitingstijd van scholen is het in de omgeving vaak een drukte van jewelste. Dit kan leiden tot gevaarlijke verkeerssituaties. Om dit tegen te gaan maakt de gemeente Den Haag gebruik van schoolzones (waarbij je in het gebied van een school niet harder mag rijden dan 30) en schoolstraten (waarbij een straat volledig wordt afgesloten voor auto’s). Wat GroenLinks betreft heeft dat tweede de voorkeur. We vroegen daarom in een motie om de prioriteit te geven aan schoolstraten, boven schoolzones. Die motie werd aangenomen: enkel de PVV en Groep de Mos stemden tegen. Lees onze motie hier