Amendement: mbo studentenstad Den Haag

In de Haagse Educatieve Agenda staan alle plannen voor het Haagse onderwijs voor de komende jaren. Wat ons betreft kan een aantrekkelijke studentenstad voor het mbo hierin niet ontbreken. Mbo’ers zijn van essentieel belang voor onze maatschappij, nu en in de toekomst. Op dit moment staat in de Haagse Educatieve Agenda dat er wordt geïnvesteerd in een aantrekkelijke studentenstad voor het hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs. Een aantrekkelijke studentenstad is voor alle studenten belangrijk, dus ook voor mbo-studenten. Het middelbaar beroepsonderwijs verdient ook een studentenstad die is gevormd naar de behoefte en wensen van studenten uit dit type onderwijs. Den Haag is een studentenstad voor mbo’ers, hbo’ers en wo’ers. Dit amendement werd gesteund door bijna alle andere partijen en is dan ook met een overgrote meerderheid aangenomen. 

Motie: Een eerlijke kans voor de ondernemende (levens)kunstenaars

Het voormalige schoolgebouw aan de Beatrijsstraat is een culturele vrijplaats voor Helicopter en De Samenscholing. Je vindt hier bijvoorbeeld ook een weggeefwinkel, een restaurant, een podium/theater, diverse werkplekken voor makers et cetera. Wij zijn van mening dat bestaande initiatieven gekoesterd moeten worden en echt een kans moeten krijgen in hun ontwikkeling. We willen dat de gemeente met de huidige gebruikers in gesprek gaat en kijkt wat er nodig is om de gebruikers terug te laten keren naar het vernieuwde gebouw. Een van de voorwaarde hiervoor kan bijvoorbeeld minder parkeerplekken zijn. Tijdens deze raadsvergadering lanceerden we ook ons reddingsplan ''De Beatrijs'', hier vind je meer informatie. Deze motie kon op een meerderheid rekenen en is aangenomen.

Motie: Geen woonplezier op de pier

De eigenaar van de Scheveningse Pier heeft aangegeven dat deze op korte termijn moet worden gerenoveerd en om deze renovatie te kunnen bekostigen is een sluitende businesscase noodzakelijk. De Pier is een icoon. Ondertussen zijn de bewoners en gebruikers van de stad nog niet gevraagd wat zij belangrijk voor de Pier. Voor GroenLinks Den Haag is participatie van essentieel belang. De Scheveningse Pier moet voor iedereen toegankelijk zijn. Wij zijn van mening dat wonen op de Pier op voorhand geen optie kan zijn om verder uit te werken. In het Plan Uitwerkingskader moet daarom tenminste worden opgenomen dat het bouwen van woningen en hotels ongewenst is. Deze motie is met een meerderheid aangenomen.

Motie: Minder sluipverkeer Boekhorststraat 

De Boekhorststraat is allereerst een woon- en winkelstraat, maar kampt met overlast en gevaarlijke verkeerssituaties door veel sluipverkeer. Het huidige voorliggende plan verhelpt deze problematiek niet en bovendien is er onder bewoners van het Oude Centrum veel animo is voor het omvormen van de Boekhorststraat tot een fietsstraat. Zowel door de gemeente als de fietsersbond is aangeven dat er nu nog te veel doorgaand verkeer is om dit veilig te kunnen realiseren. Daarom roepen wij het college op om onderzoek te doen naar mogelijke (aanvullende) maatregelen voor het weren van doorgaand verkeer in de Boekhorststraat die binnen het huidige ontwerp toegepast kunnen worden, zoals bijvoorbeeld het gedeeltelijk omdraaien van rijrichtingen, en deze waar mogelijk toe te passen. Op die manier willen we het doorgaande verkeer laten afnemen, zodat vervolgens in overleg met bewoners en ondernemers kan worden gewerkt aan het omvormen van de Boekhorststraat tot fietsstraat. Deze motie hebben we mede ingediend met D66, PvdA en PvdD en is met een grote meerderheid aangenomen.