Roer moet om voor Haagse jeugdhulp

Afgelopen dinsdag bepaalde de rechtbank Den Haag dat tien gemeenten in de Haagse regio meer moeten gaan betalen aan jeugdzorginstellingen. Volgens de rechter zijn de tarieven die de gemeenten nu aanbieden te laag om de zorgkosten te dekken. GroenLinks Den Haag vraagt om opheldering over de gevolgen voor de Haagse jeugdhulp en roept het stadsbestuur op om het roer om te gooien om de zorg voor kwetsbare kinderen en jongeren veilig te stellen.

GroenLinks-raadslid Erlijn Wenink wil duidelijkheid van het stadsbestuur over hoe goede jeugdzorg vanaf 2020 garandeert kan worden en hoe ontslagen bij zorginstellingen kunnen worden voorkomen. Wenink: “Dit is een niet mis te verstane uitspraak van de rechter en de brief met de eerste reactie van het stadsbestuur getuigt van weinig zelfreflectie. Het is duidelijk dat er iets moet veranderen. Kwetsbare kinderen mogen hier absoluut niet de dupe van worden.”

 
Ook maakt Wenink zich zorgen over mogelijke gedwongen ontslagen bij jeugdzorginstellingen als gevolg van de te lage bedragen die de gemeente betaalt. Om tot oplossingen te komen moet het stadsbestuur heel snel maatregelen nemen, want de tarieven gelden al vanaf januari 2020 en voor een verandering in de contracten zou er nog van alles aangepast moeten worden.
 
Het is een enorme uitdaging, gezien de grote financiële tekorten bij de jeugdhulp en WMO waar alle gemeenten mee kampen. Hiervoor ligt eigenlijk de sleutel bij het Rijk, dat structureel veel te weinig bijdraagt terwijl de vraag naar zorg toeneemt. Wat GroenLinks betreft worden de tekorten op zorg, daklozenopvang en armoedevoorzieningen op zo’n manier opgevangen dat kwetsbare Hagenaars niet de klappen opvangen en juist de hulp krijgen die ze nodig hebben.