Bezoek aan Bibliotheek Schilderswijk
Bezoek aan Bibliotheek Schilderswijk

Schilderswijk: een wijk vol kansen

[Verslag werkbezoek] - Vrijdag 8 september was GroenLinks op bezoek bij vier belangrijke organisaties in de Schilderswijk. Samen met fractievoorzitter Arjen Kapteijns en Tweede Kamerlid Nevin Özütok, ging een groep GroenLinks-leden het gesprek aan met bewoners en professionals die zich inzetten voor deze buurt. Dit resulteerde in mooie inzichten over een buurt met veel perspectief.

Bibliotheek Schilderswijk

Mohamed ontvangt ons in deze bibliotheek die was wegbezuinigd maar inmiddels succesvol is heropend. Deze ‘participatiebibliotheek’ organiseert veel activiteiten mét en voor de wijk, zoals verkiezingsdebatten, huiswerkbegeleiding, taal- en digitaliseringscursussen, spreekuren van het Centrum voor Jeugd en Gezin en activiteiten speciaal gericht op vaders. Mohamed maakt zich zorgen over de kloof tussen arm en rijk die hij steeds groter ziet worden. Ook ervaart hij de selectieve politieke aandacht rondom verkiezingen als een probleem.

Bewonersvereniging De Paraplu

Dit horen wij ook bij bewonersvereniging De Paraplu, een actieve vereniging die mooie successen boekt. Zo werkte de vereniging samen met woningcorporaties en de GGD om vocht- en schimmelproblemen in woningen op te lossen. Ook wist de bewonersvereniging met de zogenaamde ‘gele hesjes-actie’ de orde te herstellen tijdens de rellen na de dood van Mitch Henriquez. Hierbij gingen sleutelfiguren uit de wijk het gesprek aan met jongeren, en dat werkte! De gemeente kan volgens De Paraplu stappen zetten door de bewonersvereniging eerder bij plannen te betrekken en financiering voor waardevolle activiteiten intact te houden. Bovendien merkt de bewonersvereniging dat discriminatie door politie en op de arbeidsmarkt nog steeds alomtegenwoordig zijn.

Theater de Vaillant

In Theater de Vaillant praten wij tijdens de lunch over de sociale functie van het buurttheater. Directeur Harrie van der Louw vertelt over de missie van het theater om de buurt een amateurpodium te bieden waar bewoners initiatieven kunnen ontplooien elkaar kunnen ontmoeten. Jongeren komen hier in aanraking met kunsten, kinderen wordt het bekende verhaal verteld van wereldspin Nansi en bij Einderloos Lekker kunnen jongeren van praktijkschool De Einder ervaring opdoen in de keuken. Harrie ziet het nog als een grote uitdaging om de verschillende bevolkgingsgroepen in de wijk bij elkaar te brengen. In de praktijk blijkt dit best lastig te zijn. Voor de gemeente ziet Harrie het als een belangrijke taak om armoede tegen te gaan door de ooievaarspas minder stigmatiserend te maken.

Wijkagent Bart

Onze rondgang wordt afgesloten met een bezoek aan wijkagent Bart. Als veteraan op het vaak bekritiseerde bureau aan De Heemstraat, zet Bart zich in als verbinder. Hij traint politieagenten over depolarisatie, gaat langs scholen om voorlichting te geven en werkt samen met moskeeën en andere organisaties om dichtbij de gemeenschap te blijven. Bart heeft een informele benadering en gelooft erg in de kracht van de buurt . Maar er zijn nog veel uitdagingen: het politiecorps is nog steeds overweldigend wit, er zijn nog steeds veel klachten over etnisch profileren en ook tussen bewoners in de wijk ontstaat er nog weleens spanning. Bart blijft zich inzetten als verbinder om deze problematiek tegen te gaan en nodigt geïnteresseerden uit om een keer met hem mee te lopen.

Voorbij het stigma

De Schilderswijk kent veel uitdagingen maar in de gesprekken die wij voerden kwam ook een andere kant naar boven. Het is ook een mooie buurt met veel diversiteit. En velen zetten zich dagelijks in om deze buurt sterker te maken. Door armoede aan te pakken en (meer) samenwerking met de bewoners aan te gaan kan de gemeente hier een positieve rol spelen.

NB: deze middag werd georganiseerd door Hera en Vincent van de GroenLinks-werkgroep ‘verbinden’. Lijkt het je leuk om bij deze werkgroep aan te sluiten? Neem dan contact op met Vincent (vincent.thepass@hotmail.com).