Spreektekst bij commissiedebat Zwarte Piet

Vandaag debatteerde de Haagse gemeenteraad in commissie samenleving over de Sinterklaasintocht en de toekomst van Zwarte Piet. Lees hieronder de spreektekst van GroenLinksraadslid Serpil Ates.

Nicolaas van Myra, onze Sinterklaas: er zijn verschillende verhalen over deze bijzondere man.

In Nederland is het verhaal zo gaan leven dat de Heilige Sint Nikolaas in alle stilte en in de nacht de huizen langs is gegaan om kadootjes achter te laten voor kinderen uit arme gezinnen. De mooie moraal achter deze traditie is de naastenliefde, de saamhorigheid, en het allerbelangrijkste: dat je iets over hebt voor de ander.

Iets over hebben voor de ander, voorzitter, gaat niet alleen over het geven van cadeaus, maar wat GroenLinks betreft ook over het inleven met elkaar, naar elkaar toe groeien en uiteindelijk met zijn allen – en met alle kinderen – een mooi feest hebben waar iedereen de warmte van voelt.

Voorzitter, dit is het vraagstuk waar we vandaag voor staan. Kunnen wij een sinterklaasviering hebben waarin alle kinderen de warmte van de feestdagen voelen?

Als we de moraal van Sinterklaas verder zouden willen overdragen aan de komende generaties, moeten wij nu verantwoordelijkheid en nemen en nu met elkaar concluderen: op de huidige manier kunnen we niet verder.

Momenteel wordt het Sinterklaasfeest niet door alle kinderen gevierd. Sterker nog, ik krijg vaak genoeg signalen over kinderen die thuisblijven om het feest te vermijden. Zij ervaren dit namelijk niet als een feest, voorzitter, omdat zij uitgemaakt worden voor Zwarte Piet.

In de huidige vorm draagt de Piet racistische sentimenten in zich met karikaturen die afstammen uit het slavernijverleden. Hiermee herinnert zwarte piet veel mensen niet alleen aan het slavernijverleden: het laat ook op een kwetsende manier zien dat de nasleep hiervan nog steeds niet volledig erkend wordt.

Voorzitter, GroenLinks vind het belangrijk dat Sinterklaas wordt losgekoppeld van deze racistische kenmerken, om Piet zo weer onderdeel te maken van een mooie traditie die weer overgedragen kan worden aan de komende generaties.

Deze discussie speelt zich al 50 jaar af en is de afgelopen jaren geïntensiveerd. Dit heeft op veel plekken voor een bewustzijn gezorgd wat leidde tot stappen richting een meer inclusief Sinterklaasfeest. Grote steden als Amsterdam, het Sinterklaasjournaal en meerdere scholengemeenschappen hebben al aanzienlijke stappen genomen richting een inclusief Sinterklasfeest door de Zwarte Pieten geleidelijk te vervangen voor roetveegpieten.

Wat de fractie van GroenLinks betreft loopt Den Haag nu achter op deze ontwikkelingen en dienen wij als stad, met 70% van de kinderen met een migratieachtergrond, nu stappen te ondernemen en een inhaalslag te maken.

Daarom heeft GroenLinks een aantal vragen aan de wethouder:

  • Zou het college zich kunnen houden aan de lijn van Sinterklaasjournaal, waarbij de Zwarte Pieten worden vervangen door roetveegpieten?
  • De gemeente financiert een deel van de intocht mee, zou de wethouder in gesprek willen gaan met de organisatoren van de in tocht om duidelijke richtlijnen, gelijk aan het Sinterklaasjournaal, op te stellen?
  • Zo ja, welke afspraken en maatregelen zouden er genomen kunnen worden als er niet wordt voldaan aan de richtlijnen?
  • Zou het de college de raad na de sinterklaasperiode per brief kunnen informeren over wat er ondernomen is en welke vervolgstappen we kunnen verwachten?

Tot slot voorzitter,

Zou ook GroenLinks zich liever niet willen inmengen in een kinderfeest en erover debatteren in de politiek, maar helaas zijn we dat stadium voorbij en gaat het vraagstuk over meer dan een feest alleen. Het is aan ons volwassen politici om onze verantwoordelijkheid te nemen en het Sinterklaasfeest op een inclusieve manier en vrij van politiek in al z’n puurheid terug te geven aan onze kinderen.