Sta op voor kinderpardon Hayarpi in Bethelkapel

Zondagavond bezochten onze gemeenteraadsleden Serpil Ates en Mariëlle Vavier de Bethelkapel in het Valkenboskwartier. Hier wordt een marathondienst gehouden om de uitzetting van de 21-jarige Hayarpi en haar familie te voorkomen. Wij roepen iedereen op om deze actie te steunen.

De familie Tamrazyan, die naast Hayarpi uit haar broertje Warduhi (19), zusje Seyran (15) en de ouders bestaat, dreigt na 9 jaar in Nederland uitgezet te worden naar Armenië. Zolang het preken doorgaat is het niet toegestaan voor de politie om de kerk in te gaan en de familie op te pakken.

De dreigende uitzetting van Hayarpi is een direct gevolg van de huidige kinderpardonwetgeving. Gewortelde kinderen die meer dan 5 jaar in Nederland verblijven kunnen een verblijfsvergunning krijgen onder discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris. Dit betekent dat het kinderpardon nu alleen in uitzonderingsgevallen verstrekt wordt. Onder andere door de strenge toetsing resulteren hierdoor meer dan 90% van de zaken alsnog in uitzetting. Gemeenteraadslid Serpil Ates: De staat ondermijnt hiermee actief de toekomst van deze jonge mensen. Dit is ook te zien bij Hayarpi: terwijl de rechter al drie keer besloot dat de familie mocht blijven, ging de staat net zo lang in beroep totdat er alsnog voor uitzetting werd gekozen.”

Kort geleden koos een meerderheid in de  gemeenteraad er al voor om als Den Haag kinderpardongemeente te worden. Uit de actie in de Bethelkapel blijkt dat dit ook onder de bewoners leeft. Ates: “De actie in de Bethelkapel en de steun van buurtbewoners laten zien dat onze stad achter Hayarpi en de ruim 400 andere gewortelde kinderen staat. Deze strijd zetten we door tot een rechtvaardig kinderpardon is bereikt.”

Wil je ook wat doen? Kom dan langs de Bethelkapel (Thomas Schwenckestraat 30) om een preek bij te wonen en de familie een hart onder de riem te steken. Ook is het belangrijk dat het verhaal van Hayarpi en de andere gewortelde kinderen zoveel mogelijk gedeeld wordt, zodat staatssecretaris Harbers ziet dat wij achter hen staan en het kinderpardon rechtvaardiger moet worden. Voor meer informatie over hoe je kan helpen kan je mailen naar kerkasiel@stekdenhaag.nl.