Stop fossiel onderwijs

GroenLinks heeft zorgelijke signalen ontvangen over gastlessen van Stichting Clintel en de Groene Rekenkamer op middelbare scholen. Deze organisaties zaait openlijk twijfel over klimaatverandering en de effecten van de klimaatcrisis, en de gastlessen lijken er op te zijn gericht om het beeld hierover te verzachten. Raadslid Serpil Ates vindt het onverstandig om ongefundeerde twijfel te zaaien over zo'n wezenlijk onderwerp en heeft daarom schriftelijke vragen gesteld.

Op 19 november zou er ook een gastles verzorgd zijn bij een Haagse school. Ates vindt het zorgelijk dat er mogelijk ook in Den Haag twijfel is gezaaid over de klimaatcrisis, terwijl dit de toekomst van kinderen juist in verre mate zal beïnvloeden. Bovendien lijkt beleid van de gemeente, die scholen onder andere gratis lespakketten en excursies aanbied over natuur, milieu en klimaat, direct te ondermijnen. Ates roept de gemeente dan ook op een standpunt in te nemen over deze mogelijke fossiele gastlessen. Bovendien vraagt ze het stadsbestuur of het duidelijk gemaakt kan worden aan scholen en scholengemeenschappen dat de raad deze gastlessen onverstandig vindt.

Ates: "Terwijl  schoolkinderen in Italië klimaatlessen krijgen zorgen twijfelachtige stichtingen in Nederland voor ongefundeerde klimaattwijfel en fossiel onderwijs. Dit is daarmee een stap terug in de tijd die Den Haag niet mag accepteren.

De schriftelijke vragen zijn hieronder bijgevoegd.