Algemene Ledenvergadering GroenLinks Den Haag december 2018

Terugblik op de afgelopen ALV & de bestuursplannen voor 2019 uitgelicht

De laatste ALV van 2018 (12 december jl.) was tevens de eerste van het ‘nieuwe’ bestuur. We kijken terug op een goed bezochte, geanimeerde en informatieve vergadering. We maakten kennis met zes leden die voor het eerst bij een ALV waren: Hubert, Ria, Loes, Niek, Ans en Marc.

Als bestuur lichtten wij met veel enthousiasme onze ambities toe: we willen de partij laten groeien, we willen aanwezig en zichtbaar zijn in de stad, en samen optrekken met sympathisanten en bevriende organisaties.

Deze ambities streven we op verschillende manieren na. Allereerst door een intensieve samenwerking met het permanente campagneteam, waarbij de focus ligt op de aanwezigheid in de wijken. We blijven ook buiten de campagneperiode huis-aan-huizen, organiseren thema-avonden en andere politieke acties. Ook organiseren we in 2019 een stadsconferentie, om een jaar na het coalitieakkoord samen terug te blikken en onze successen te vieren.

Daarnaast leveren de werkgroepen een bijdrage aan het actuele debat. Jan Spruijt (Milieu en Wonen), Nancy van der Putten (Sociaal) en David Westsson (Internationaal) vertelden over de activiteiten van de werkgroepen. We spraken ook over andere manieren waarop leden zich in kunnen zetten voor onderwerpen die hun aan het hart gaan. Wij willen daarbij een inclusieve partij zijn waar ruimte is voor iedereen. Deze ambitie sluit mooi aan bij de nieuwe werkgroep ‘Inclusief Den Haag’, naar het initiatief van Armine Stepanyan.
Niels Dekker lichtte onze ambities met betrekking tot de groei van onze afdeling toe. Zo worden nieuwe leden snel benaderd en worden er in 2019 nieuwe ledendagen georganiseerd om kennis te maken met de Haagse afdeling.

Na deze introductie van het bestuur konden de aanwezigen in kleine groepen doorpraten over hun wensen en ideeën voor GroenLinks Den Haag. Op de uitnodiging om mee te doen, bijvoorbeeld aan de wijkteams of in de activiteitencommissie, kwamen veel enthousiaste reacties! Ook de gepassioneerde pleidooien op de zeepkist lieten zien dat er aan gedrevenheid geen gebrek is bij GroenLinks Den Haag.

Na de pauze kregen Arjen Kapteijns, fractievoorzitter, en Liesbeth van Tongeren, wethouder Duurzaamheid en Energietransitie, alle tijd om met de aanwezigen van gedachten te wisselen over hun ervaringen in en met de coalitie. Lees hierover ook in het bovenstaande blog van Arjen. Liesbeth vertelde dat Den Haag veel onderneemt op het gebied van duurzaamheid, maar daar niet mee te koop loopt. Haar advies: ‘Be good and tell’ om zo de beweging groter te maken. We spraken over de binnen gehaalde rijkssubsidie voor het gasvrij maken van Haagse wijken, en er kwamen o.m. vragen over (versnelling van) de energie-transitie, de rol van Shell, en de relatie met armoede. Ook onderwerpen voor de werkgroepen van GroenLinks Den Haag in 2019.