GroenLinks Den Haag zoekt nieuwe bestuursleden!

De Haagse afdeling van GroenLinks heeft ruim 1400 leden. Het is daarmee een van de grootste afdeling van GroenLinks. Een hele klus om met zoveel leden alles in goede banen te leiden en ervoor te zorgen dat de afdeling op volle kracht draait, maar ook een klus waarbij je in het hart van de afdeling functioneert. Het ziet vaak direct resultaat van je werkzaamheden en het geeft je de mogelijkheid je actief bij te dragen aan de idealen van GroenLinks.

Als bestuurslid maak je deel uit van het bestuur, dat als een team samenwerkt. Met het bestuur zorg je dat er ruimte is voor debat en politieke meningsvorming, geluiden uit de samenleving en een warm welkom voor (nieuwe) leden. Je sluit regelmatig bij ledenactiviteiten.

GroenLinks Den Haag streeft naar een inclusief bestuur, dat een goede afspiegeling vormt van de samenleving en de afdeling. Deze opdracht heeft de kandidatencommissie dan ook meegekregen bij het invullen van nieuwe bestuursvacatures.

Voor twee posities zijn we op zoek naar vervanging:

 • Bestuurslid Ledengesprek en Debat
 • Bestuurslid Leden en Opleiding

Deze twee functies staan voor alle leden open om op de reageren. Onderaan deze pagina kun je een profiel per functie vinden.

Wat doet het afdelingsbestuur van GroenLinks Den Haag?

Het afdelingsbestuur heeft vier taken:

 1. Zorgen voor de interne en externe dialoog, denk aan het organiseren van Algemene Leden Vergaderingen (ALV), het faciliteren en opvolgen van besluiten van de ALV’s, de permanente campagne en communicatie op de website, nieuwsbrieven en sociale media.
 2. Politiek personeelsbeleid, zoals het organiseren van de werving en selectie van nieuwe leden voor de permanente kandidatencommissie (KC) en functioneringscommissie (FC). In verkiezingstijd komt daar de programmacommissie (PC) bij en we scouten doorlopend politiek talent ter voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen.
 3. Organiseren van verkiezingen, het gaat dan met name om de kandidaatstelling, het verkiezingsprogramma en de campagne.
 4. Vrijwilligers werven en binden, natuurlijk zorgen dat er nieuwe leden komen en dat ze actief kunnen worden in bijvoorbeeld werkgroepen en commissies en in de campagnes.

Wie zitten er eigenlijk in het bestuur?

GroenLinks Den Haag is een grote afdeling met meer dan 1400 leden. Een afdelingsbestuur met 8 leden is dan ook nodig. De bestuursleden opereren als een team. Het bestuur bestaat in ieder geval uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Daarnaast zijn er algemene bestuursleden: bestuurslid Ledenbinding, bestuurslid Werkgroepen, bestuurslid Communicatie, bestuurslid Extern en bestuurslid Politiek personeelsbeleid & Talentontwikkeling. Het bestuur kiest uit haar midden zelf een vicevoorzitter.

Klinkt waardevol, maar ja ik heb ook nog andere verplichtingen. Welke tijdsinvestering vraagt het werk als bestuurslid?

Dat verschilt per functie en per situatie. De voorzitter en de secretaris hebben het wat drukker met vaste taken dan de andere leden. In verkiezingstijd is het wat drukker dan op andere momenten. Veel bestuurswerk ontstaat gedurende de termijn en er worden daarbij goede afspraken gemaakt binnen bestuur én buiten het bestuur. De verwachting is dat je dan gemiddeld 5 uur per week als bestuurslid investeert in GroenLinks.

Ik krijg er zin in, maar ik weet niet of ik dat kan, bestuurslid zijn. Wat verwachten jullie van mij?

Tuurlijk kan je dat! Het is uiteraard aan de KC en de leden of je het ook wordt gekozen natuurlijk maar de onderstaande punten zijn een richtlijn voor wat je nodig hebt en gelden voor elk bestuurslid:

 • Lid van GroenLinks en woonachtig in de gemeente Den Haag
 • Een brede interesse in (lokaal) maatschappelijke vraagstukken
 • Bestuurlijk en politiek gevoel
 • Integer
 • Affiniteit met het GroenLinks-gedachtengoed en als je nog niet lid bent, de bereidheid om lid te worden
 • De bereidheid om gezamenlijk een visie op de rol en toekomst van GroenLinks in Den Haag door te ontwikkelen
 • De teamgeest en het vermogen om met verschillende mensen inspirerend en in een constructieve en plezierige sfeer samen te werken
 • De bereidheid te investeren in contacten met leden
 • Het vermogen leden te enthousiasmeren, te stimuleren en te activeren
 • Het vermogen om ideeën in de afdeling op te pakken en te vertalen naar concrete activiteiten
 • De voortgang van lopende activiteiten op een constructieve manier te bewaken en afgesproken taken tot een goed einde te brengen.
 • Tijd om deze vrijwilligersfunctie te kunnen uitoefenen
 • Bereidheid om zaken actief op te pakken: een hands-on mentaliteit

Dat gaat mij zeker lukken. Hoe kan ik bestuurslid worden?

Stuur uiterlijk 1 december 2023 een motivatie (max. 300 woorden) en cv naar kcgroenlinksdenhaag@gmail.com. De kandidatencommissie leest je brief en besluit al dan niet om je uit te nodigen voor een gesprek. Je krijgt natuurlijk altijd antwoord. De kandidatencommissie praat op 3 of 4 december graag met je verder over een mogelijke functie. De ALV stemt vervolgens over de kandidaten. Een bestuurslid heeft in principe zitting voor een periode van twee jaar.

Klik op de profielen voor de beschrijvingen. Kies je favoriet of wees lekker flexibel en wees beschikbaar voor meerdere functies, altijd handig. Vermeld in je motivatiebrief voor welke functie(s) je jezelf kandidaat stelt. Succes!

Heb je toch nog vragen of wil je eerst even kennismaken? Neem contact op via denhaag@groenlinks.nl.