Gisteravond viel het doek voor vrijplaats De Vloek aan de Scheveningse Hellingweg. De Haagse StadsPartij, nu onderdeel van het Haagse college, heeft de sluiting niet weten te voorkomen. Coalitiegenoten D66, VVD, PvdA en CDA hebben dusdanig veel druk kunnen uitoefenen op de nieuwe bestuursgenoot dat de fractie onder leiding van Peter Bos het niet heeft aangedurfd om hun krakersachterban trouw te blijven. GroenLinks vreest dat dit het eerste teken is van weinig vernieuwing als het om de Haagse bestuurscultuur gaat.

Fractievoorzitter Inge Vianen: “De nieuwe coalitie, bestaande uit de partijen van de vorige periode aangevuld met de Haagse StadsPartij, beloofde ons nog maar vier maanden geleden dat onze stad anders bestuurd zou gaan worden. Het stemde GroenLinks hoopvol dat er meer geluisterd zou gaan worden naar de inwoners van Den Haag. Er zou meer dualistisch bestuurd gaan worden: de raad zou invloed krijgen en het coalitieakkoord was geen dichtgetimmerd plan. Helaas blijkt dit nu toch anders te zijn. Het doordrukken van de sluiting van broedplaats De Vloek op Scheveningen door de vorige coalitie, D66, PvdA, VVD en CDA, getuigt van weinig veranderingsgezindheid. Dat de Haagse StadsPartij de intentie van meer dualisme en een open bestuurscultuur nu al verlaat, stelt GroenLinks teleur. Als dit de trend wordt voor de Haagse Stadspartij dan verandert er helaas niets in de bestuurscultuur.”

GroenLinks heeft bij de bespreking over De Vloek gepleit voor een nader onderzoek naar de gevolgen voor leegstand in de Scheveningse haven en het behoud van de Vloek. De Vloek moet wijken voor de komst van een topzeilcentrum. Het lijkt erop dat er, als gevolg van nieuwbouw, teveel vierkante meters van bestaande bebouwing leeg komt te staan. Voor dit onderzoek was onvoldoende steun in de gemeenteraad. De Haagse StadsPartij steunde het voorstel niet, eveneens als twee voorstellen van andere politieke partijen om De Vloek te behouden.