Meer aandacht voor natuur, milieu en elkaar. Met die boodschap gaat lijsttrekker Inge Vianen de komende weken de stad in. ,,Den Haag moet veel groener en socialer,’’ vindt Vianen. De lijsttrekker kreeg gisteren uit handen van partijvoorzitter Piet Dofferhoff het definitieve verkiezingsprogramma.

GroenLinks wil de komende jaren 2500 extra bomen in de stad. ,,Wij willen niet meer parkeerplaatsen, maar meer groen,’’ zegt Vianen. ,,Meer groen is niet alleen prettig om in te ontspannen en te bewegen, het is ook goed voor de luchtkwaliteit. De inwoners van Den Haag leven jaren korter door de vieze lucht, dus moeten we alles op alles zetten om de lucht schoner te krijgen.’’ GroenLinks kiest daarom voor extra investeringen  (50 miljoen euro) in de fiets en het openbaar vervoer. Den Haag moet niet alleen de stad van Vrede en Recht zijn, maar ook van duurzaamheid. ,,Het stimuleren van groene economie levert banen op en is dus goed voor de werkgelegenheid.’’ Den Haag moet de groene banenmotor van Nederland worden.

Daarnaast wil GroenLinks een energiefonds van 50 miljoen euro voor duurzame woningbouw waar Hagenaars gebruik van kunnen maken als ze duurzame investeringen willen doen. GroenLinks wil een stad waarin meer aandacht is voor elkaar. ,,In mijn stad hebben we oog voor de mensen,’’ aldus de lijsttrekker. GroenLinks pleit voor een persoonlijke benadering van mensen met financiële problemen. ,,Den Haag moet meer doen om mensen te ondersteunen die het op eigen kracht niet redden.’’

Met excuses voor blinde en slechtziende Hagenaars: helaas is het niet mogelijk om een Word-bestand aan dit bericht toe te voegen, uitlsuitend een pdf-bestand. Mocht u een Word-bestand willen ontvangen, mail dan naar groenlinks@denhaag.nl