Verslag thema-avond 'Armoede in Den Haag’

Op 27 november organiseerde de werkgroep Sociaal een thema-avond Armoede in Den Haag. Op deze inspirerende avond dachten werkgroepleden samen met ondernemers, wetenschappers, ervaringsdeskundigen en hulpverleners na over hoe we samen kunnen zorgen voor een eerlijker en socialer Den Haag.

Voorzitter Nancy van der Putten van de werkgroep Sociaal van GroenLinks heette de 55 belangstellenden welkom en benadrukte dat deze avond niet de ideeën van GroenLinks centraal staan, maar de aanpak van armoede in onze stad.

Er waren inleidingen door Jaswina Bihari-Elahi, die vanuit haar onderzoek naar armoede in stadsdeel Laak aangaf hoe belangrijk het is dat mensen hun waardigheid behouden en niet bevoogdend worden behandeld. Juist door schaamte en angst hun zelfbeschikking te verliezen stellen mensen hun hulpvraag soms wel 5 jaar uit. Henk Baars, voorzitter van Delen achter de Duinen, benoemde enkele knelpunten in de schuldhulpverlening: te lange wachtlijsten, administratieve rompslomp, aansluiting uitkering op tijdelijke banen, de hoge woonlasten, het wantrouwen. Tussendoor vertelde Joost van Onzichtbaar Den Haag over zijn ervaringen als dakloze.

Vervolgens verdeelden de aanwezigen zich over meerdere gesprekstafels voor een brainstorm over de volgende onderwerpen: “Voorkomen van schulden bij statushouders”, “De energietransitie een armoede”, “Sociale ondernemers en burgerinitiatieven”, “inzet van ervaringsdeskundigen bij armoedebeleid”, “de rol van de gemeente”, “Regiodeals Den Haag Zuidwest”, “armoede en gezondheid”. Elke tafel had als gespreksleider een specialist voor het thema.

De gesprekstafels eindigden met een pitch over de resultaten van de brainstorm, voor ieder die wil zijn de tekstflappen van elke tafel op te vragen. Daarna volgden korte pitches van Het nationaal jeugdontbijt, Weggeefwinkel Vadercentrum, Start up your life, Amargi en Onzichtbaar Den Haag. Tot slot sloot wethouder Bert van Alphen de avond af met een oproep de politiek te blijven bestoken met signalen over armoede in onze samenleving en zo gezamenlijk mogelijk oplossingen aan te dragen. Hij bedankte ons voor de stortvloed aan ideeën.

Onze werkgroep kijkt terug op een geslaagde avond en dankt iedereen voor zijn/haar inbreng: houdt ons alsjeblieft op de hoogte van initiatieven en nodig ons uit om mee te denken!

Auteur: Wilbert Pot