Werkgroepen-update

Nieuws uit januari over de werkgroepen.

Werkgroep Milieu en Wonen
Op 12 februari vindt de volgende werkgroep Milieu en Wonen plaats. Onderwerpen zijn dan: presentatie over energietransitie, verkeersvisie Scheveningen (commissie Leefomgeving op 21 februari) en voorbereiding van de werkbijeenkomst over stadsnatuur (commissie Leefomgeving op 13 februari). Meepraten over deze onderwerpen? Meld je aan bij Jan Spruijt.

Werkgroep Sociaal
Elke maand vergadert de werkgroep Sociaal bij een sociale onderneming om het sociale netwerk in Den Haag beter te leren kennen en om vragen te verzamelen waar we als werkgroep en partij mee aan de slag kunnen. De Werkgroep was op 8 januari te gast bij stichting Idhem. Al bijna 12 jaar werkt deze stichting aan de integratie van migranten uit Oost-Europa. Ze organiseren spreekuren voor individuele belangenbehartiging, maken folders in verschillende talen over regelgeving en organiseren taalcursussen. Idhem doet belangrijk werk: onder de 40.000 migranten uit Oost-Europa in onze stad heersen veel misstanden: uitbuiting door malafide werkgevers en koppelbazen en slechte woonomstandigheden door huisjesmelkers. De vrijwilligers van Idhem gaf ons een concreet actiepunt: de voorlichtingsfolders die de stichting samen met de gemeente Den Haag in verschillende talen heeft opgesteld voor nieuwkomers worden door de gemeente helemaal niet verspreid!
 
Interesse in een van deze onderwerpen? Of vaker meepraten over sociale onderwerpen? Meld je aan bij Nancy van der Putten.

Actiewerkgroep ‘Inclusief Den Haag’
De nieuwe actiegroep ‘Inclusief Den Haag’ is een feit. Deze werkgroep is een actiegroep, die vindt dat diversiteit een kracht is die cruciaal is voor het functioneren van een groep, stad en land. Heb jij een idee om Den Haag inclusiever te maken voor een specifiek groep die extra aandacht verdient? En ben je bereid in actie te komen en mee te werken aan een echt inclusief Den Haag? Neem dan contact op met Armine Stepanyan.

Meedenken over verkeer
We zijn met de fractie op zoek naar mensen die willen meepraten over verkeer. Geïnteresseerd? Meld je aan bij Jan Spruijt.