Wethouder Van Tongeren zet grote stappen voor energietransitie

GroenLinks-wethouder voor duurzaamheid en energietransitie Liesbeth van Tongeren boekte op donderdag twee successen in het kader van de uitdaging om Den Haag van het gas af te krijgen.

Bouwlust/Vrederust van het gas af

Allereerst is gemeente Den Haag geselecteerd voor een subsidie om samen met de bewoners van Bouwlust/Vrederust met een wijkenergieplan over te stappen van aardgas naar schone energie.

Wethouder Liesbeth van Tongeren: “Ik ben erg blij dat Het Rijk ons als pionier ondersteunt in het Rijksprogramma. Den Haag heeft een bijdrage van €4,8 miljoen aangevraagd. Hiermee zetten we een grote stap om de eerste woonwijk in Den Haag aardgasvrij maken. Om het succesvol te maken is het essentieel bewoners goed te betrekken bij het hele proces. Zodat zij goed betrokken en geïnformeerd zijn. Dus we gaan nu eerst in overleg met de bewoners.”

De komende jaren gaat de gemeente aan de slag om woningen en bedrijven in tien ‘Groene Energie Wijken’ te helpen met de overstap naar schone energie. Helaas kwam de Vruchtenbuurt niet in aanmerking voor een bijdrage voor initiatief Warm in de Wijk.

Van Tongeren: “Jammer dat de Vruchtenbuurt geen bijdrage ontvangt voor hun initiatief Warm in de Wijk. Als er voor 2019 een rijksbijdrage beschikbaar komt voor proeftuinen met aardgasvrije wijken, zet ik mij in voor weer een mooi Haags project.”

Green CityDeal EnergieRijk Den Haag

Ook startte de Wethouder een unieke samenwerking met Het Rijk en de Provincie om de belangrijkste overheidsgebouwen in het centrum vóór 2040 klimaatneutraal te maken. Samen met Staatssecretaris Knops (BZK) en Gedeputeerde Jeanette Baljeu sprak Van Tongeren af om zowel de gebouwen als de energievoorziening gebiedsgericht te verduurzamen. Deze Green Citydeal EnergieRijk is uniek: nooit eerder werkten drie bestuurslagen samen in een dergelijke gebiedsgerichte operatie.

In het Klimaatakkoord van Parijs is afgesproken dat in 2050 de gehele energievoorziening in Nederland duurzaam is. “De urgentie van de energietransitie is groot”, stelt de wethouder. “Energie-efficiëntie en schone energie vormen de toekomst van onze steden. Voor deze opgave zijn ondernemers, bewoners en natuurlijk de bestuurlijke partners Provincie, Rijk en Gemeente nodig die de handen ineenslaan.”

De gebiedsgerichte aanpak van EnergieRijk Den Haag richt zich op drie thema’s: vermindering van het energiegebruik van overheidsgebouwen, het aan elkaar koppelen van warmte-koudebronnen en het ontwikkelen van geothermische bronnen, en het lokaler en groener maken van ingekochte energie. Van Tongeren: “We geven een visitekaartje af in Den Haag. En sporen hiermee ook andere vastgoedeigenaren in de stad aan dit voorbeeld te volgen.”