Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Woonvisie iets linkser en iets groener dankzij GroenLinks

[Aangenomen moties] - Bij de bespreking van de Woonvisie, sleepte GroenLinks vorige week twee mooie moties binnen, een groene en een linkse! Beide moties haalden het met een ruime meerderheid.

Groen: betrekken huurders verduurzamen huurwoningen

Om duurzaamheidsdoelen te halen moet in Den Haag niet alleen duurzaam gebouwd worden maar is het ook nodig bestaande woningen aan te pakken. Woningeigenaren krijgen voorlichting over de mogelijkheden en kunnen aanspraak maken op subsidies voor isolatie of een groen dak. Maar voor huurders zijn de opties nu erg beperkt.

Daarom gaat de gemeente op verzoek van GroenLinks bezien hoe huurders van corporatiewoningen actief ondersteund kunnen worden bij het verduurzamen van hun huurhuis en hen beter inlichten over de mogelijkheden.

Fractievertegenwoordiger Mariëlle Vavier is blij met het resultaat. “Dit is een mooie stap want veel huurders willen graag iets doen aan duurzaamheid maar weten de juiste wegen en subsidies nog niet goed te vinden. En wij hebben iedereen hard nodig om de klimaatdoelstellingen te halen in Den Haag.”

Links: versnelde doorstroming naar zelfstandige woonruimte

De andere motie die werd aangenomen was gericht op een betere doorstroming vanuit de opvang naar een zelfstandige woonruimte voor voormalig dak- en thuislozen, ex-gedetineerden en jongeren in de jeugdzorg.

Omdat het erg lastig is een geschikte woonruimte te vinden raken opvanglocaties overbezet. Op verzoek van GroenLinks gaat de gemeente kijken hoe gezorgd kan worden voor meer zelfstandige woningen voor deze groepen, wat leidt tot een betere doorstroming .

Fractievoorzitter Arjen Kapteijns: “Het is belangrijk dat deze Hagenaars vanuit een zelfstandige woonruimte hun leven weer op kunnen bouwen. Nu blijven te veel mensen noodgedwongen in de opvang omdat ze niks anders kunnen vinden. Deze situatie is voor niemand goed, ik ben echt blij dat hier op ons verzoek aandacht voor is.”