Dirk-Jan Koch op het bevrijdingsfestival in Den Haag

Zo beschermen we jouw vrijheid in Europa

Vandaag, op 5 mei, vieren we onze vrijheid. Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Wij moeten actief onze rechten en vrijheden beschermen. De EU heeft daarin een belangrijke rol. Onze Haagse kandidaat Dirk-Jan Koch was daarom op het Bevrijdingsfestival op het Malieveld om mensen te spreken.

Dirk-Jan: “Europa zorgt al 75 jaar voor onze vrijheid en in een wereld waar vrijheid onder druk staat, moeten we ons juist uitspreken.”

In Europa komt GroenLinks op voor de vrijheid van alle burgers. Dat betekent dat mensen in alle landen democratische rechten hebben, en kunnen stemmen, zeggen en schrijven wat ze willen. Dat betekent dat discriminatie voor wie je bent of wat je voelt, aangepakt wordt. En dat betekent dat we jouw rechten beschermen wanneer ze onder druk staan van autoritaire regeringen of grote bedrijven.

In ons Europa staan jouw rechten en vrijheden nooit ter discussie

Dat gaat niet vanzelf: onze rechten en vrijheden moeten we beschermen. Juist in Europa. Veel vrijheden zijn te danken aan een lange politieke strijd, maar ze staan steeds vaker onder druk. GroenLinks wil dat Europa haar verantwoordelijkheid neemt en deze rechten altijd beschermt. In de afgelopen jaren heeft GroenLinks verschillende successen behaald: het beschermen van de rechtsstaat in Hongarije, eerlijke verdeling van vluchtelingenopvang, en het beschermen van privacy. Met jouw steun zet GroenLinks dit door.

Spreek je uit: voor een Europa waar we staan voor jouw vrijheden

Wij beschermen de democratische rechtstaat.

In landen als Polen en Hongarije staan de rechten en vrijheden van burgers onder druk van autoritaire regeringen. Ze ontslaan onafhankelijke rechters en snoeren kritische journalisten de mond. Wij steunen sociale bewegingen die voor de rechten van burgers opkomen. Een land dat grondrechten systematisch schendt, verliest controle over Europese fondsen.

Europa zet zich in voor vrijheid wereldwijd.

We leveren geen wapens aan landen die mensenrechten schenden en maken strenge regels voor het gebruik van drones. We erkennen Palestina als staat en zetten ons in voor een vredige oplossing in het conflict tussen Israël en Palestina. Ons Europa werkt samen voor eerlijke handel en het aanpakken van armoede. Landroof wordt aangepakt en boeren in ontwikkelingslanden worden gesteund.

Wij komen op voor gelijke rechten voor iedereen.

Overal in Europa staan de rechten van minderheden onder druk. In sommige landen worden moslims de toegang tot huisvesting geweigerd en in Italië hebben Roma het steeds moeilijker. We treden hard op tegen discriminatie. Je moet overal kunnen zijn wie je bent, ongeacht van wie je houdt en waar je vandaan komt. Mensen met een beperking moeten zich overal kunnen bewegen.

Europa is een veilige haven voor vluchtelingen.

Het Europese vluchtelingenbeleid werkt niet. De verantwoordelijkheid wordt afgeschoven naar landen bij de Europese buitengrenzen en vluchtelingen worden in de handen van mensensmokkelaars geduwd, die ze gevaarlijke routes laten afleggen. Wij geven een menselijk antwoord op de komst van migranten. Asielzoekers moeten kunnen rekenen op een eerlijke en snelle afhandeling van hun asielaanvraag. Ze mogen niet teruggestuurd worden naar onveilige plekken. We bestrijden armoede, onzekerheid en uitzichtloosheid in Afrika. Ons Europa voorkomt dat mensen geen andere uitweg zien dan in zee gaan met mensensmokkelaars.

Wij beschermen jouw privacy.

Steeds meer Europese overheden richten zich op het verzamelen van persoonlijke gegevens over burgers. Dit is geen effectieve manier om misdaad en terrorisme te bestrijden. We staan op tegen de macht van bedrijven als Google en Facebook, die onze gegevens doorverkopen. Ongerichte massasurveillance van burgers die niets misdaan hebben, moet stoppen.