Zorgen over mogelijke verkoop sociale huurwoningen Vestia

Raadslid van GroenLinks Mariëlle Vavier heeft samen met D66 vragen gesteld over de saneringsopgave van woningcorporatie Vestia en de gevolgen hiervan voor de sociale woningvoorraad.

Uit berichtgeving in het AD en Financieel Dagblad blijkt dat de wonincorporatie mogelijk veel sociale huurwoningen moet verkopen.

GroenLinks vindt het zorgwekkend dat de gemiddelde wachttijd en wachtlijst voor deze woningen al een tijd oplopen. Daarom willen we samen met D66 weten wat de gemeente doet om de woningen die Vestia verkoopt alsnog beschikbaar te houden voor de sociale woningvoorraad, bijvoorbeeld door overname van deze woningen door andere woningcorporaties te stimuleren.

Ook vragen de raadsleden of het college bereid is om een lobby richting het Rijk te starten. De focus van de wetgeving is nu teveel gericht op de financiële aspecten en te weinig op de volkshuisvestingsopgave. De regels moeten versoepelen en er moet meer geld bij. Woningcorporaties moeten in staat zijn om te voldoen aan hun verplichtingen op het gebied van volkshuisvesting en dit moet ook op een duurzame manier gebeuren. Dat mag niet in gevaar komen.