Kort na mijn verhuizing naar Den Haag in 2016 werd ik hier lid van GroenLinks. De situatie in de wereld maakte dat ik me aan wilde sluiten bij een geluid voor gelijkheid, duurzaamheid en sociale politiek. Sindsdien ben ik bij de afdeling betrokken geweest via campagneactiviteiten, de kascommissie en bij het opstellen van de gedragscode. De komende tijd hoop ik een extra steentje bij te kunnen dragen door de rol als secretaris in het bestuur.

In het dagelijks leven werk ik als beleidsmedewerker bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. In mijn vrije tijd dans ik sinds ik in Den Haag woon met heel veel plezier Lindy Hop en andere swing dances. Daarnaast zal een deel van mijn vrije tijd nu in GroenLinks gaan zitten, en ik kijk er naar uit jullie daarbij tegen te komen! Ik hoop dat we samen de wereld een stukje groener en socialer kunnen maken.