Ik ben in 1968 geboren in Praag, hoofdstad van Tsjechië, en in 1991 met een studiebeurs naar Nederland gekomen om politicologie te studeren aan de UvA. Ik ben dus niet in Nederland geboren, maar naar mijn gevoel wel getogen, of in ieder geval volwassen geworden. Al in de jaren '90 werd ik lid van GroenLinks, zo'n beetje zodra ik Nederlands had geleerd. Met mijn achtergrond van opgroeien in een totalitair regime vond ik het intrigerend - en inspirerend - om te zien hoe een linkse partij in een democratie opereert, en wilde daaraan bijdragen. In 2010 heb ik voor het eerst meegedaan als lijsttrekker aan de gemeenteraadsverkiezingen in Lansingerland, om daar vervolgens acht tropenjaren als fractievoorzitter te beleven. Op dit moment ben ik nog lid van de functioneringscommissie van de provinciale afdeling van Zuid-Holland. 

In Den Haag woon ik pas sinds 2020, maar ik ken de stad al veel langer omdat ik er sinds 1998 werk - tegenwoordig als aanbestedingsjurist bij het ministerie van OCW, als maatschappelijk begeleider bij VluchtelingenWerk en als coach bij Taal aan Zee. 

De afdeling ken ik nog niet heel goed maar dat gaat snel veranderen. Ik ben aangesteld als bestuurslid voor Diversiteit, Inclusie, Gelijkheid & Extern, en daaruit is het mijn taak contact te onderhouden met en aanspreekpunt binnen het bestuur te zijn voor de werkgroep Inclusief Den Haag, werkgroep Internationaal, DWARS en andere maatschappelijke organisaties. Den Haag heeft een hele diverse bevolking maar dat zien we niet helemaal terug in de samenstelling van onze afdeling. Ik hoop er aan te kunnen bijdragen dat wij een echt diverse en inclusieve afdeling worden.