Voordracht kandidatencommissie

Met Lenne Baboeram op de lijst benadrukken wij het belang van de verbinding met brede groepen in de stad. Velen in deze stad kennen Lenne en Lenne kent hen. Onder andere vanuit haar werkzaamheden voor stichting Yasmin en als arbeidsdeskundige. Zij is een netwerker pur sang en de verpersoonlijking van verbinding. Lenne zoekt de samenwerking, ook met andere politieke partijen. Wij kennen haar binnen de partij als voorzitter van de werkgroep sociaal. Zij is aansprekend, analytisch, grondig, en resultaatgericht en heeft een sterk rood-groen hart. Zij heeft grote ambities en zal zich sterk maken voor hen die zich niet gehoord en gezien voelen en die tussen de wal en het schip zijn geraakt of dreigen te raken. De kandidatencommissie plaatst Lenne in volle overtuiging op plaats vier.

Persoonlijke toelichting

Ik ben Lenne Baboeram. Ik woon samen met mijn gezin in het Haagse Regentessekwartier van het stadsdeel Segbroek. Al jaren overtuigd lid van de rood/groen partij Groenlinks. De partij die blijft strijden voor gelijke kansen en een gezondere samenleving. Mensen kunnen niet meer in hun dagelijkse levensbehoeften voorzien. Velen zijn daarom het vertrouwen in de politiek kwijtgeraakt.

De komende periode wil ik mij in het bijzonder inzetten voor deze Haagse stadsbewoners, die in (stille) armoede leven, mensen voor wie de weg naar betaald werk te groot is, mensen met een beperking die niet gezien en gehoord worden. Ik geloof dat we dit alleen bereiken als we de juiste verbinding maken met alle spelers in het veld die nodig zijn voor een evenwichtige samenleving. Het is juist deze verbinding die ik tot stand wil gaan brengen. Je kunt mij vaak vinden in mijn buurtcafé Emma, met mijn gezin en/of vrienden. Daarnaast wandel ik graag in het park De Verademing om rust en natuur te ervaren.