Mijn naam is Lisa van de Voort. Mijn favoriete plek in Den Haag is zonder twijfel het Haagse Bos. Het is bijzonder hoe zo'n uitgestrekt natuurgebied zo gemakkelijk bereikbaar is voor zoveel mensen. Ik ben fractievertegenwoordiger omdat ik het vertrouwen in de politiek wil herstellen door samen met de mensen in de stad beleid te maken. Zij weten tenslotte het beste wat er nodig is! Juist in de lokale politiek is het mogelijk om inwoners veel directer invloed te geven en te betrekken bij de plannen van de gemeenteraad. Daarnaast wil ik me inzetten voor een stad waarin kansen niet afhankelijk zijn van de wijk waarin je wordt geboren maar waar alle inwoners van Den Haag fijn kunnen leven.

Nevenfuncties en vrijwilligerswerk

Betaald:

  • Plv. afdelingshoofd mediabeleid bij Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Onbetaald:

  • Vice-voorzitter & campagneleider GroenLinks Zuid-Holland