• Raadslid sinds 2018
  • Woont in het Valkenboskwartier

De Haagse lucht wordt langzaam schoner. En dat is dringend nodig: 1 op de 5 kinderen in Nederland heeft last van ademhalingsklachten, die samen hangen met luchtvervuiling door het verkeer. Deelauto’s kunnen een onderdeel van de oplossing zijn, tweetaktbrommers en de meeste dieselauto’s zijn onderdeel van het probleem. Als GroenLinks steunen we daarom schone vormen van vervoer: lopen, fietsen en openbaar vervoer en elektrische auto’s, vrachtwagens en bouwmateriaal. Het instellen van de strengste milieuzone rond het centrum van Den Haag en het verbieden van tweetaktbrommers helpen onze Haagse bijdrage te doen aan de luchtkwaliteit, klimaatverandering en de PAS-crisis. En daarmee een schonere lucht voor mensen en natuur.

De gemeentefinanciën staan voor grote uitdagingen. De landelijke overheid heeft taken op de zorg en bijstand aan de gemeenten gegeven. En tegelijkertijd bezuinigd op de middelen voor die taken. Als fractie staan we er voor dat de financiële problemen niet ten koste gaan van de meest kwetsbaren in onze samenleving.

Nevenfuncties en vrijwilligerswerk

Betaald:

  • Unit manager FAIR financial systems and investments bij Oxfam Novib

Onbetaald:

  • Penningmeester Stichting Ondersteuning Fractie GroenLinks

Contact

maarten.devuyst@denhaag.nl

Meer info: site gemeente Den Haag

Portefeuilles

  • Mobiliteit (inclusief MRDH)
  • Milieu, energietransitie en duurzaamheid
  • Sport
  • Financiën
  • Democratisering en participatie

- Voorzitter Rekeningencommissie gemeenteraad Den Haag
- Lid Rekeningencommissie MRDH namens gemeenteraad Den Haag