Ik ben geboren en getogen in de groene polder van Waddinxveen. Toen ik in Leiden ging studeren heb ik niet getwijfeld: ik wilde liever in Den Haag wonen. Ik wilde dichtbij het strand wonen in deze mooie, groene stad waar veel culturen samenleven. Inmiddels woon ik er bijna 25 jaar met veel plezier. En ik ben er trots op om in de stad van vrede en recht te wonen.

Politiek en bestuur boeiden mij altijd al. Hoe geef je de samenleving vorm, welke keuzes maak je daarbij en welke idealen drijven je? Ik heb mij altijd het meest thuis gevoeld bij de waarden van GroenLinks: eerlijk delen, duurzaamheid en vrijheid.

"Ik wil mij inzetten voor de stad waar ik van houd."

Ik wil mij inzetten voor de stad waar ik van houd. We hebben een rechtvaardig en daadkrachtig stadsbestuur nodig dat mensen belangrijker vindt dan multinationals. Een stadsbestuur dat segregatie tegengaat en zorgt voor een gezonde leefomgeving voor iedereen, zonder onnodige regels of betutteling.

Ik geloof erg in de veerkracht en betrokkenheid van mensen. En Den Haag zit er vol mee! Er zijn zoveel mensen betrokken bij hun buurt en wijk, zowel nieuwkomers als mensen die in Den Haag geboren en getogen zijn. En samen kunnen we meer bereiken, vooral als we uitgaan van wat ons bindt in plaats van wat ons tegenover elkaar stelt.

Ik heb gewerkt als bestuurssecretaris bij Jeugdbescherming west, een gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming en jeugdreclassering. Voor GroenLinks heb ik de afgelopen jaren veel verschillende dingen gedaan. Van 2011 tot 2015 was ik steunfractielid voor de Statenfractie van GroenLinks, in 2012 en 2013 was ik lid van de kandidatencommissie in Den Haag en tot juni 2016 was ik bestuurslid van GroenLinks Den Haag. Van juni 2016 tot maart 2018 was ik fractievertegenwoordiger voor de gemeenteraadsfractie van GroenLinks. In 2021 was ik fractievoorzitter van GroenLinks en ik was lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Sinds september 2022 ben ik wethouder met de portefeuilles Armoede, emancipatie en volksgezondheid voor GroenLinks. 

Nevenfuncties en vrijwilligerswerk

  • Lid functioneringscommissie GroenLinks Zuid-Holland (onbezoldigd)