• 47 jaar
  • Regentessekwartier
  • Bestuurssecretaris bij Jeugdbescherming west

Motivatie
Den Haag is de mooiste stad! Al ruim 25 jaar woon ik met veel plezier in deze prachtige stad van vrede en recht.

Sinds 2016 ben ik fractievertegenwoordiger voor GroenLinks in Den Haag. De waarden eerlijk delen, duurzaamheid en vrijheid sturen mijn aanpak van allerlei onderwerpen zoals de huisvesting van statushouders, prestatieafspraken met woningcorporaties, bestemmingsplannen en de debatten over de subsidie voor het Shell Generation Discover Festival. Ik probeer daarbij altijd de stem te vertolken die niet wordt gehoord.

Door mijn werk in de jeugdzorg sta ik met twee benen in de samenleving. Ik weet goed wat mensen dagelijks tegenkomen en ik zie wat we zelf kunnen aanpakken en welke oplossingen de gemeente kan bieden. Ik geloof in de goede intentie van mensen en ik zal altijd strijden tegen betutteling en belemmerende regels.

GroenLinks wil eerlijk delen in een groene stad. We zullen creatief en vooruitstrevend moeten zijn om de transformatie naar een klimaatneutrale stad te realiseren en tegelijk oog te houden voor alle verscheidenheid die onze stad kent: oud, jong, geboren en getogen, nieuwkomers, zand of veen. Daarvoor is een ervaren, creatieve en slimme fractie nodig, gericht op samenwerking. Dat past mij en daar zet ik mij graag voor in!

Meer info over Marielle

Marielle Vavier vierkant.jpg
Marielle Vavier landscape.jpg