Politiek en bestuur boeiden mij altijd al. Hoe geef je de samenleving vorm, welke keuzes maak je daarbij en welke idealen drijven je? Ik heb mij altijd het meest thuis gevoeld bij de waarden van GroenLinks: eerlijk delen, duurzaamheid en vrijheid.

"Ik wil mij inzetten voor de stad waar ik van houd."

Ik wil mij inzetten voor de stad waar ik van houd. We hebben een rechtvaardig en daadkrachtig stadsbestuur nodig dat mensen belangrijker vindt dan multinationals. Een stadsbestuur dat segregatie tegengaat en zorgt voor een gezonde leefomgeving voor iedereen, zonder onnodige regels of betutteling.

Ik geloof erg in de veerkracht en betrokkenheid van mensen. En Den Haag zit er vol mee! Er zijn zoveel mensen betrokken bij hun buurt en wijk, zowel nieuwkomers als mensen die in Den Haag geboren en getogen zijn. En samen kunnen we meer bereiken, vooral als we uitgaan van wat ons bindt in plaats van wat ons tegenover elkaar stelt.

Ik heb gewerkt als bestuurssecretaris bij Jeugdbescherming west, een gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming en jeugdreclassering. Voor GroenLinks heb ik de afgelopen jaren veel verschillende dingen gedaan. Van 2011 tot 2015 was ik steunfractielid voor de Statenfractie van GroenLinks, in 2012 en 2013 was ik lid van de kandidatencommissie in Den Haag en tot juni 2016 was ik bestuurslid van GroenLinks Den Haag. Van juni 2016 tot maart 2018 was ik fractievertegenwoordiger voor de gemeenteraadsfractie van GroenLinks. Sinds september 2021 ben ik fractievoorzitter van GroenLinks en ben ik lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.