Aanbeveling Kandidatencommissie

Mariëlle Vavier is een politica met intussen de nodige ervaring. Sinds 2018 zit zij in de Haagse gemeenteraad met de portefeuilles ruimtelijke ordening, wonen, kunst- en cultuurbeleid, prostitutiebeleid en gemeentelijke dienstverlening. Mariëlle is voorzitter van de voorbereidingscommissie raadsonderzoek Amare en was in 2020 lid van de vertrouwenscommissie burgemeestersbenoeming. Mariëlle deed een studie pedagogische wetenschappen, heeft jarenlange ervaring in de jeugdzorg en heeft ook daardoor een breed netwerk opgebouwd.

Stel je kort even voor, wie ben je?

Ik ben Marielle Vavier en ik woon sinds 1991 in Den Haag. Ik heb onder andere gewerkt bij Bureau Jeugdzorg in Mariahoeve en Laak en ik woon in het Regentessekwartier in een huurhuis met een tuintje. Ik fiets de hele stad door, heb al heel wat regenpakken versleten en ik ben een grote mazzelaar: in mijn 30 jaar in Den Haag is pas één keer mijn fiets gestolen 😉

Mijn ervaring:

  • Raadslid sinds 2018
  • Fractievertegenwoordiger (2017)
  • Functioneringscommissie (2017-2018) en selectiecommissie bestuur (2018() GroenLinks Zuid-Holland
  • Bestuurslid GroenLinks Den Haag (2015)
  • Lid Kandidatencommissie GroenLinks Den Haag (2013-2014)

Mijn onderwerpen: Wonen, Ruimte, Cultuur, Prostitutiebeleid, Dienstverlening en ICT

Je kunt er van op aan dat ik zal letten op: hoe de stad is betrokken bij plannen van de gemeente; of er ook echt iets gedaan is met de input van de stad; of een besluit eerlijk en rechtvaardig is; of het stadsbestuur de afspraken nakomt; of het bijdraagt aan gelijke kansen voor iedereen; of alle belangen goed zijn meegewogen. Ik zet mij altijd in om van de gemeente een transparantere overheid te maken. Met een betere dienstverlening aan de mensen in de stad.

Mijn resultaten:

  • een breed netwerk in de stad en binnen het stadhuis
  • een breed netwerk binnen GroenLinks (lokaal, provinciaal, landelijk)
  • goede samenwerkingsrelatie met het stadsbestuur, vooral op het gebied van wonen – dankzij GroenLinks komen er meer sociale woningen op het zand, wordt altijd vastgehouden aan 30% sociaal bij nieuwe projecten en is er ook nadrukkelijk aandacht voor bijzondere woonvormen zoals groepswonen en kleinschalig opdrachtgeverschap.
  • goede samenwerkingsrelatie met collega raadsleden. Trots op het initiatiefvoorstel dat ik samen met ChristenUnie/SGP en Hart voor den Haag indiende om de eindeloze verkamering in de stad aan banden te leggen. Al onze voorstellen zijn overgenomen in het nieuwe beleid.
  • in 2020 door de raad gekozen als lid van de vertrouwenscommissie burgemeestersbenoeming en in 2021 gekozen als voorzitter van de voorbereidingscommissie voor een raadsenquête naar Amare.

Waarom heb jij je kandidaat gesteld voor het lijsttrekkerschap?

We staan op een politiek kantelpunt. In Den Haag klinken de conservatieve stemmen altijd luider dan de progressieve stemmen. We moeten de progressieve stem versterken, om te voorkomen dat de stad dat populistisch rechts wordt.

We kunnen als GroenLinks Den Haag veel betekenen voor de stad met ons idealisme en ons groene en sociale profiel. Dat hebben we de afgelopen jaren echt kunnen laten zien. GroenLinks Den Haag is een nog altijd groeiende beweging van mensen die zich willen inzetten voor het klimaat, een groene stad, eerlijke kansen voor iedereen en daar spreekt zoveel hoop uit! Ik wil graag samen met de afdeling en de leden ons linkse profiel nog wat linkser en zichtbaarder krijgen – we zien dat de crises zoals klimaatverandering, de wooncrisis en de coronacrisis de verschillen eerder groter maken dan kleiner en daar wil ik graag samen tegen strijden.

Wat maakt jou geschikt als lijsttrekker?

Ik ben een aanpakker met visie. Ik heb aantoonbare successen geboekt door de samenwerking op te zoeken op de inhoud. Ik ken mijn krachten en ik kan ook een goede inschatting maken van de andere krachten en belangen die er spelen. Dat betekent dat ik pittig ben in het nastreven van onze GroenLinks-doelen maar ik duw niet door met macht en kracht.

Ik sta open voor de ideeën, wensen en waarden van anderen. De meest succesvolle plannen zijn de plannen die op een breed draagvlak kunnen rekenen en daar ga ik voor.

Ik heb genoeg ervaring in de raad en daarbuiten om te weten wat er speelt en wat belangrijk is, en ik zit er nog niet zo lang dat ik onderdeel ben van het systeem. Dat maakt dat mijn blik nog steeds fris en creatief is.

Wat is voor jou het belangrijkste speerpunt voor GroenLinks Den Haag?

Het belangrijkste probleem, dat wat mij betreft ten grondslag ligt aan alle andere crises, is dat het recht van de rijksten nu altijd voorrang krijgt op alle andere rechten. Die “survival of the richest” wereldwijd kunnen we niet alleen vanuit Den Haag aanpakken, maar wel kunnen we ervoor zorgen dat ons beleid niet meer alleen maar uitgaat van het grote geld en de grote bedrijven, die ook vooral maar hapjes uit onze natuur en onze publieke ruimte blijven nemen. Dat moeten we niet meer toestaan. Als we dat aanpakken en de mensen weer centraal stellen in plaats van het recht van de sterkste, zijn we ook effectiever in het aanpakken van de wooncrisis en klimaatcrisis.

Wat is jouw favoriete plek in Den Haag, en waarom?

Het stille strand. We lijken soms te vergeten hoe ontzettend wij boffen met de zee en de duinen in onze achtertuin en met de mooie parken en bossen op andere plekken in de stad. Dat verdient echt onze bescherming en zorg.

Wat wil jij over 4 jaar - na de volgende raadsperiode - hebben bereikt in Den Haag?

Zichtbare en merkbare resultaten: betere dienstverlening aan de mensen in de stad, meer betaalbare, beschikbare en duurzame huisvesting, energietransitie voor iedereen, organisaties en ontwikkelaars die werken voor de stad in plaats van voor hun eigen portemonnee. En dan liefst dat heel duidelijk onze GroenLinks handtekening daaronder staat.

Waar kan je Mariëlle tegenkomen tijdens de campagne?

Op woensdagavond 8 september (online, om 20.00 uur), dinsdagavond 14 september (online, om 20.00 uur) en zaterdag 11 september (Zuiderpark, om 14.00 uur) organiseer ik speeddates waarin je mij beter kunt leren kennen en input kunt geven voor het lijsttrekkersdebat. Zie ik je daar? Meld je aan door een mailtje te sturen naar lijsttrekkermarielle@gmail.com. Tot dan!

Naast de speeddates kun je me ook tegenkomen op zondag 12 september. Ga je met me mee het GroenLinks team van de Nacht van de Vluchteling binnenhalen? Dat kan vanaf 8.00 uur op de Grote Markt (het is vroeg, I know, maar voor een heel goed doel!) Natuurlijk ben ik die dag ook bij het Woonprotest in Amsterdam!

Je kan ook de vergaderingen van de commissie Ruimte volgen. Op woensdag 8 september spreken we over de hoogbouwplannen op de plek van het oude ministerie van Sociale Zaken en op 22 september over tiny houses en de groei van de stad/bevolkingsprognose (denhaag.raadsinformatie.nl) Dinsdagavond 21 september sluit ik aan bij de GroenLinks werkgroep Milieu en Wonen.

Wil je meer weten?

Kan je niet bij de speeddates, Nacht van de Vluchteling, Woonprotest of het lijsttrekkersdebat op 18 september zijn en wil je toch meer weten over mij? Mail me dan op lijsttrekkermarielle@gmail.com en dan plannen we een afspraak voor koffie, thee of een ijsje.