In 1961 werd ik geboren in een boerderij in het Groene Hart, midden in de polder. Het uitzicht was weids en ik was vaak buiten. Met mijn vader in het weiland of bezig in mijn eigen tuintje. Elk jaar een nieuw ontwerp. Misschien is daar mijn liefde voor GroenLinks al begonnen. 

Na de middelbare school ben ik in de zorg gaan werken, eerst in een algemeen ziekenhuis en later in de Geestelijke Gezondheidszorg. Dat doe ik nog steeds, ik werk als opleidingsfunctionaris in Parnassia Groep. Daarnaast ben ik er medewerkervertrouwenspersoon. Dat ben ik gaan doen, omdat ik het belangrijk vind dat medewerkers ergens hun verhaal kunnen doen en daardoor op verhaal kunnen komen. Het geeft mij voldoening als iemand weer zicht krijgt op mogelijkheden om zijn of haar probleem aan te pakken.  

Ruim 25 jaar heb ik in Gouda gewoond en daar ben ik een aantal jaren lid van het afdelingsbestuur van GroenLinks geweest. Een partij waarvan ik lid geworden ben omdat zij wil werken aan duurzaamheid, eerlijk delen en solidariteit. Ruim twee jaar geleden zijn mijn man en ik naar Den Haag verhuisd. Op een ledenvergadering hoorde ik dat GroenLinks Den Haag bezig is met het ontwikkelen van beleid rond (on)gewenste omgangsvormen. Het leek me een mooie gelegenheid om mijn ervaring als GroenLinkse en als vertrouwenspersoon te combineren. Samen met Esther wil ik graag bijdragen aan een open en veilige sfeer binnen onze afdeling!

 

Vertrouwenspersonen GroenLinks Den Haag

De vertrouwenspersonen begeleiden en ondersteunen de leden van GroenLinks Den Haag wanneer zij ongewenst gedrag en/of problemen rondom integriteit hebben ervaren of gezien. De vertrouwenspersonen zijn er ook voor advies, of als luisterend oor. Samen met de melder zoeken zij naar een oplossing. Een vraag of melding bij een vertrouwenspersoon is altijd vertrouwelijk. De vertrouwenspersonen zijn bereikbaar via vertrouwenspersoongroenlinksdh@gmail.com