Voordracht kandidatencommissie

Niels is nog niet zo lang lid van GroenLinks. Daarvoor was hij bij Volt, vanwege het Europese standpunt, maar bij de linkse, meer sociale koers van GroenLinks voelt hij zich beter thuis. Hij is bij de Haagse afdeling covoorzitter van de werkgroep Internationaal. Niels werkt in de Jeugdzorg en is vooral op de onderwerpen kindveiligheid en jeugdbescherming erg bevlogen. Niels is een prettige en communicabele persoon, die zich graag verder wil inzetten voor GroenLinks Den Haag.

Persoonlijke toelichting

Ik ben Niels Brinks, geboren en getogen in Den Haag en woon sinds een aantal jaar in Bezuidenhout. Ik werk in het dagelijkse leven voor het Crisis Interventie Team (CIT) van Jeugdbescherming West en wil naast het bijstaan en ondersteunen van hulpbehoevende jeugdigen en ouders, ook de andere (kwetsbare) inwoners in onze stad een stem geven. Ik wil het linkse geluid weer doen klinken en zal strijden voor gelijkheid in de stad. Ik ben een druktemaker en wil in de Haagse gemeenteraad vooral positieve input aan het leven van de inwoners van Den Haag geven. Zonder twijfel is de mooiste plek van Den Haag voor mij het Malieveld waar, of we het met de inhoud altijd mee eens zijn of niet, de democratie en het recht op demonstreren ten uiting komt.