• 42 jaar
  • Woont in Bouwlust/Vrederust

In de stad Den Haag komt meer dan alleen diversiteit aan culturen en de politiek samen. Dit vereist verantwoordelijkheid van iedere Hagenaar. Diversiteit, segregatie, radicalisering worden tegenwoordig in een adem genoemd. Het klopt dat de inwoners van Den Haag verschillend kunnen zijn, maar ik wil benadrukken dat de overeenkomsten de leidraad voor omgang zijn. Dat we allemaal Den Haag 'onze stad' noemen en deel uitmaken van de Haagse samenleving is al een binding waar verder op gebouwd kan worden. Bruggen slaan en open zijn voor vernieuwingen geeft voldoende bodem om als Haagse burgers weer naar elkaar toe te groeien.

Van huis uit werd ik gevoed met een solidariteitsgevoel en empathie voor de medemens. Ik leerde dat links zelfs in het lichaam een waardevolle plek heeft want hier zit het hart wat van vitaal belang is. Deels door mijn opvoeding en deels door mijn participatie bij integratievraagstukken, heb ik me altijd begeven onder verschillende migrantengroepen en in het bijzonder de vrouwengroepen. Ik hoop de rol van een maatschappelijke brug te kunnen vervullen binnen de gemeenteraad waarin ieder ongeacht zijn of haar huidskleur, etniciteit, religie, gender en geaardheid gelijkwaardig wordt behandeld.

Contact

serpilaseteryan@hotmail.nl

Meer info: site gemeente Den Haag

Portefeuilles

  • Milieu, energietransitie en duurzaamheid
  • Integratie en diversiteit
  • Maatschappelijke opvang (inclusief statushouders)
  • Onderwijs
  • Anti-discriminatie
  • Wijkaanpak
  • Participatie