Den Haag is mijn stad. Ik ben hier geboren en getogen, en het is een grote eer om mij namens GroenLinks als raadslid voor Den Haag te mogen inzetten.

Dat is helaas ook hard nodig. De woon-, klimaat- en inkomenscrises laten sterker dan ooit zien hoe onhoudbaar de grote kloof is tussen bewoners en wijken in onze stad. Steeds meer Hagenaars kunnen hun huur, energierekening en de boodschappen niet meer betalen. Een groeiende groep mensen voelt zich bovendien niet gehoord en gezien door de gemeente.

Als raadslid voor GroenLinks wil ik daar verandering in brengen. Door mensen die de hardste klappen vangen weer zichtbaar te maken en in al mijn raadswerk voor hen op te komen. Namens GroenLinks Den Haag mag ik dat doen op de onderwerpen energietransitie, wonen, WMO, arbeidsmigranten en voedsel. 

Daarbij zet ik mij in voor de volgende speerpunten:

  • Klimaatrechtvaardigheid. Waarbij we sneller verduurzamen, bewoners meer macht en ondersteuning krijgen en met klimaatbeleid waar mensen met de kleinste portemonnee het meest van profiteren.
  • Eerlijk woonbeleid. Met genoeg duurzame, betaalbare huurwoningen, meer macht voor huurders en een harde aanpak tegen huisjesmelkers en misstanden op de woningmarkt.
  • Goede WMO-zorg. Kwetsbare Hagenaar moeten thuis de zorg krijgen die zij nodig hebben. Met goede huishoudelijke hulp en een beter beschikbare taxibus.
  • Betere rechten voor Haagse arbeidsmigranten. Met scheiding tussen bed en baan, betere toegang tot hulp en zorg en een harde aanpak van uitbuiting door malafide uitzendbureaus.
  • Duurzaam, gezond en lokaal voedsel. Voor een gemeente die al die waardevolle Haagse voedselinitiatieven ondersteunt en met hen samenwerkt.

Alleen samen kunnen we het verschil maken! Heb je vragen, zorgen of ideeën waar ik van moet weten? Stuur dan een mailtje naar vincent.thepass@denhaag.nl

NEVENFUNCTIE

Betaald:

  • Beleidsmedewerker bij de FNV.