Procedure selectie bestuurskandidaten

Tot en met 29 april kunnen kandidaten solliciteren voor een functie in het bestuur. Vervolgens vindt een briefselectie plaats waarbij kandidaten worden getoetst aan door de KC opgestelde criteria (op basis van de vacaturetekst). Vervolgens vinden selectiegesprekken plaats. Er worden maximaal 2 kandidaten voorgedragen aan de ALV per positie.

Selectiegesprekken vinden vervolgens plaats op zaterdagen en zondagen tussen 19 mei en 24 juni:

  • Elke geselecteerde kandidaat krijgt minimaal 1 gesprek met KC
  • Referenties worden eventueel opgevraagd en nagetrokken
  • Geselecteerde kandidaten leveren VOG en integriteitsverklaring in bij KC
  • KC stelt advies op legt dit voor aan de kandidaat. De kandidaat heeft 5 dagen om hierop te reageren en zichzelf eventueel terug te trekken. Pas daarna wordt het advies openbaar. Als een kandidaat besluit zichzelf terug te trekken, dan wordt het advies niet openbaar gemaakt.

De bekendmaking van de geselecteerde kandidaten en het verstrekken van het advies aan het bestuur vindt plaats tussen 3- 23 juli.

In geval van meerdere kandidaten voor de positie:

  • Aan kandidaten bekend maken wie de andere kandida(a)t(en) zijn. Kandidaat heeft 5 dagen om zich eventueel terug te trekken
  • Advies gaat richting bestuur. Via bestuur naar leden.
  • Verkiezing op ALV

Houd er rekening mee dat de gesprekken op de volgende tijdstippen zullen plaatsvinden:

19 mei
11:00 - 17:00

Gesprekken bestuurslid communicatie

26 - 27 mei
11:00 - 17:00

Gesprekken voorzitter + penningmeester
2 - 3 juni
11:00 - 17:00
Gesprekken secretaris

9 - 10 juni
11:00 - 17:00

Gesprekken voorzitter + penningmeester
16 - 17 juni
11:00 - 17:00
Gesprekken bestuurslid activiteiten + bestuurslid werkgroepen
23 + 24 juni
11:00 - 17:00

Gesprekken bestuurslid extern + bestuurslid opleidingen en leden