Profiel Raadslid GroenLinks Den Haag

Een Haags GroenLinks-raadslid is een politicus die:

 • De kernwaarden van GroenLinks onderschrijft: groen, eerlijk en inclusief;
 • Een visie heeft hoe Nederland, en Den Haag in het bijzonder, wil veranderen;
 • Affiniteit heeft met de belangrijkste GroenLinks dossiers, met belangstelling voor lokale thema’s, en de bereidheid heeft dossierkennis  op te bouwen;
 • Een bijdrage levert aan de profilering en verdere inhoudelijke ontwikkeling van GroenLinks;
 • Een goede publieke presentatie heeft en in staat is zich begrijpelijk uit te drukken;
 • Resultaatgericht is en zowel op korte als lange termijn concrete politieke doelen kan stellen.

Een Haags GroenLinks raadslid, als volksvertegenwoordiger:

 • Is een trotse inwoner van Den Haag, heeft een netwerk in de stad en weet de stem van de inwoners van Den Haag helder en doortastend te verwoorden;
 • Weet mensen aan te spreken en politiek te vertalen naar het dagelijks leven van mensen en kan makkelijk met mensen met uiteenlopende achtergronden communiceren;
 • Staat midden in de samenleving, is authentiek, toegankelijk en kan goed netwerken;
 • Kan goed luisteren en weet het algemeen belang te behartigen.

Een Haags GroenLinks raadslid, de vaardigheden:

 • Is initiatiefrijk, daadkrachtig, constructief en creatief;
 • Heeft politieke-strategisch inzicht en kan onderhandelen;
 • Beheerst zowel vanuit de oppositie als de coalitie het politieke spel naar en met andere partijen;
 • Is flexibel, bestand tegen de werkdruk en in staat om keuzes te maken;
 • Heeft een duidelijk eigen profiel en kan goed samenwerken in de fractie;
 • Heeft overtuigingskracht en kan bij andere partijen steun voor GroenLinks-plannen verwerven;
 • Handelt onder alle omstandigheden naar GroenLinks-waarden en inzichten en de hoogste maatschappelijke normen van integriteit.

Een Haags GroenLinks raadslid, overige aandachtspunten:

 • Heeft voldoende tijd voor het raadswerk en de daarbij behorende GroenLinks-activiteiten;
 • Voor het raadslidmaatschap staat formeel 20 uur per week. Ervaring leert dat dit in de praktijk meer kan zijn (zowel overdag als 's avonds);
 • Onderschrijft het Haagse GroenLinksverkiezingsprogramma;
 • Is lid van GroenLinks;
 • Is in staat en bereid te investeren in het voeren van verkiezingscampagne;
 • Woonachtig in Den Haag;
 • Neemt deel aan en verbindt zich aan de jaarlijkse functioneringscyclus.

Aanvullend profiel lijsttrekker GroenLinks Den Haag

Naast kandidaat-raadsleden is GroenLinks Den Haag opzoek naar een lijsttrekker voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 2022. De lijsttrekker van GroenLinks Den Haag voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2022 is het boegbeeld van GroenLinks naar buiten toe en aanspreekbaar als politiek leider met een duidelijke visie over de toekomst van Den Haag en de rol van GroenLinks daarin. De lijsttrekker heeft politieke ervaring en brengt onze visie zowel binnen als buiten de raad met gezag en daadkracht over. Daarmee geeft de lijsttrekker profiel aan de partij.

De lijsttrekker is betrouwbaar, integer en beschikt over ruime ervaring met maatschappelijke vraagstukken in Den Haag. Het is belangrijk dat de lijsttrekker een goed netwerk heeft op de belangrijkste GroenLinks thema's en dit netwerk kan benutten. Daarnaast schakelt de lijsttrekker veelvuldig tussen verschillende (politieke) partijen en is deze persoon in staat om te gaan met verschillende belangen. De Haagse gemeenteraad heeft in de afgelopen jaren veel (politieke) onrust gekend en kende de afgelopen jaren een rechtse meerderheid. Van de lijsttrekker wordt verwacht dat deze in een dynamische omgeving kan opereren waar standpunten soms ver uit elkaar liggen. Ook in de fase direct na de verkiezingen (coalitie-onderhandelingen) blijkt de lijsttrekker een resultaatgerichte onderhandelaar met strategisch inzicht.

Als beoogd fractievoorzitter is de lijsttrekker in staat om een team te smeden, raadsleden te coachen, de fractie te vertegenwoordigen en de grote lijnen in de gaten te houden. 

De lijsttrekker van GroenLinks Den haag heeft een breed draagvlak binnen de partij en is een verbindende factor tussen de verschillende vertegenwoordigers van GroenLinks Den Haag (fractie, wethouders, afdelingsbestuur en leden) in al hun diversiteit.

De lijsttrekker voldoet, naast het bovenstaande, aan de competenties en eisen die gesteld worden aan een GroenLinks-gemeenteraadslid in Den Haag, zoals verwoord in het profiel Raadslid GroenLinks Den Haag (zie hierboven).

GroenLinks Den Haag is een actieve en grote afdeling waar ruimte is voor debat. Daarom wil GroenLinks Den Haag een lijsttrekkersverkiezing onder de Haagse leden organiseren. Dit betekent dat van de lijsttrekker wordt verwacht dat deze persoon op een aansprekende en positieve wijze campagne voert naar de Haagse leden voor het lijsttrekkerschap.