• We strijden voor goede zorg voor, en woonrechten van alle dakloze en thuisloze mensen in Den Haag, inclusief arbeidsmigranten. We zorgen voor voldoende en veilige plekken in de opvang. Zowel overdag als ‘s nachts, het hele jaar door. Hulp sluit aan bij eigen wensen en doelen. “Housing first” wordt uitgebreid: eerst een woning, zodat iemand vanuit een eigen plek verdere hulp en zorg krijgt. We bouwen verder op de huidige actiepunten waar GroenLinks zich in de afgelopen jaren sterk voor heeft gemaakt. Onder andere met zinvolle dagbesteding, het regelen van briefadressen en goede toegang tot medische zorg. Het straatteam, dat contacten legt met dakloze Hagenaars die uit beeld zijn verdwenen, wordt uitgebreid.
  • We stellen tijdelijk woningen beschikbaar voor wie de nood het hoogst is: studenten, dakloze en thuisloze mensen, uitstromers uit de jeugdzorg en arbeidsmigranten. We stimuleren grondeigenaren om flexibele woningen en tiny houses toe te staan. Flexibele woningen zijn verplaatsbaar of demontabel en kunnen daarom ingezet worden op grond die tijdelijk niet gebruikt wordt.