• Woningcorporaties hebben te weinig middelen om hun woningen te onderhouden, te verduurzamen en voldoende woningen bij te bouwen. We pleiten op nationaal niveau voor het afschaffen van de verhuurderheffing zodat woningcorporaties weer kunnen zorgen voor voldoende betaalbare en goede woningen in aantrekkelijke wijken.
 • Nieuwe woningen kunnen al gemakkelijk duurzaam en aardgasvrij worden gebouwd. We bouwen zoveel mogelijk met bestaande en natuurlijke bouwmaterialen. Door passend bij de stijl van Den Haag te bouwen, behouden de woningen en de buurten hun waarde in de toekomst.
 • Wanneer huurwoningen overgaan op een warmtenet, worden de bewoners op een laagdrempelige manier geholpen met het gebruik en krijgen zij advies op maat voor energiebesparing.
 • Op alle daken van de sociale huurwoningen komen zonnepanelen waar de huurders direct van profiteren.
 • Particuliere eigenaren in een vve kunnen meedoen met de verduurzaming door de woningcorporatie. We helpen met het maken van plannen en stellen subsidies beschikbaar.
 • De gemeente maakt een plan om verhuurders in de vrije huursector te verplichten hun woningen uiterlijk in 2030 te isoleren volgens de Standaard voor woningisolatie.
 • Op alle geschikte daken van Den Haag liggen in 2030 zonnepanelen en zonnecollectoren. De gemeente geeft het goede voorbeeld. Op alle daken die in haar bezit zijn, liggen uiterlijk in 2025 zonnepanelen en zonnecollectoren. Daarnaast bemiddelt de gemeente actief tussen bedrijven of partijen die grote of veel daken tot hun beschikking hebben. Ook is er in het bijzonder aandacht voor kleine vve’s. We experimenteren met zonnepanelen op gevels. Cruciaal is dat lokale energie- coöperaties en buurtinitiatieven meer daken tot hun beschikking krijgen om zonne-energie op te wekken: zo kunnen ook mensen zonder eigen dak investeren in - én profiteren van - zonne-energie.
 • In 2030 is de hele woningvoorraad van Den Haag geïsoleerd. Isoleren is een zeer effectieve maatregel om energie te besparen en het is een maatregel die zichzelf terugverdient. Een goed geïsoleerde woning is vaak ook comfortabeler om in te wonen. Bovendien is het isoleren van huizen belangrijk om ze op termijn aan een duurzame warmtebron te kunnen aansluiten. De gemeente ondersteunt inwoners actief bij het isoleren van hun huizen, ook financieel.
 • De gemeente gaat gunstige financiële regelingen aanbieden aan mensen met een midden- en laag inkomen die hun huis willen verduurzamen. Daarnaast zetten we vol in op grootschalige, collectieve inkoopacties zodat verduurzamen makkelijker en goedkoper wordt voor Hagenaren. Duurzaamheidssubsidies maken we toegankelijker voor mensen met midden- en lage inkomens, en we zorgen voor voldoende capaciteit om nieuwe energielabels uit te geven. Deze subsidies moeten beter te vinden zijn en in begrijpelijke taal worden aangeboden. De gemeente kijkt ook naar praktische manieren om bewoners te helpen bij het verduurzamen van hun woning.
 • We gaan samen met de woningbouwcorporaties de sociale woningvoorraad in een hoog tempo verduurzamen. Woningen worden vóór 2025 goed geïsoleerd. Hiermee slaan we een dubbele slag: we verduurzamen de woningvoorraad in Den Haag en zorgen voor hoger comfort en lagere woonlasten voor de huurders. Woningcorporaties zorgen dat bewoners hun huizen zo energiezuinig mogelijk gebruiken, bijvoorbeeld door slimme meters en trainingen. Maatregelen om te verduurzamen mogen niet leiden tot hogere woonlasten. De gemeente Den Haag pleit landelijk voor de afschaffing van de verhuurderheffing. Het geld dat hiermee vrijkomt, wordt ook geïnvesteerd in de verduurzaming van corporatiewoningen.
 • We blijven inzetten op voorlichting op het gebied van verduurzaming en energiebesparing. Voor energiebesparing in huis komen meer gratis advies en hulpmiddelen beschikbaar. We ondersteunen energiecoaches met meer budget en capaciteit. We stimuleren meertalige energiecoaches en energiecoaches die de gebarentaal machtig zijn.
 • We willen dat alle nieuwbouwwoningen voldoen aan de hoogste duurzaamheidseisen. Nieuwbouw is energiepositief, circulair, natuurinclusief, diervriendelijk en aangesloten op goede fietspaden en OV-voorzieningen. Bij nieuwbouw wordt zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van duurzame, gerecyclede materialen, zoals hout. Voor de op- en uitbouw van bestaande woningen gaan de hoogste duurzaamheidseisen gelden.