• GroenLinks is van mening dat om de ongelijkheid te verkleinen juist de vermogende eigenaren van (zakelijk) onroerend goed een onroerende zakenbelasting (OZB) zouden moeten betalen die procentueel gelijk is aan het landelijke gemiddelde van alle gemeenten. De opbrengsten kunnen dan gebruikt worden voor het sociaal domein, meer voordelen met de Ooievaarspas en betere zorg. Minima krijgen een vrijstelling van deze belasting.
  • De gemeente gaat gunstige financiële regelingen aanbieden aan mensen met een midden- en laag inkomen die hun huis willen verduurzamen. Daarnaast zetten we vol in op grootschalige, collectieve inkoopacties zodat verduurzamen makkelijker en goedkoper wordt voor Hagenaren. Duurzaamheidssubsidies maken we toegankelijker voor mensen met midden- en lage inkomens, en we zorgen voor voldoende capaciteit om nieuwe energielabels uit te geven. Deze subsidies moeten beter te vinden zijn en in begrijpelijke taal worden aangeboden. De gemeente kijkt ook naar praktische manieren om bewoners te helpen bij het verduurzamen van hun woning.
  • De ongelijkheid tussen delen van de stad is groot. GroenLinks wil de focus verleggen van losse projecten naar structureel investeren in de wijken. In alle wijken van Den Haag is er perspectief op doorstromen naar een andere woning, op onderwijs en op werk. Ook initiatieven zoals Pand ZuidWest en Allekanten die bijdragen aan de samenleving en de kansen voor bewoners, verdienen structurele ondersteuning en financiering.