• De gemeente Den Haag blijft regenbooggemeente en komt op voor de belangen van queer mensen. Gemeentelijke instanties houden rekening met kinderen die opgroeien in één- of meeroudergezinnen of regenbooggezinnen en zij stimuleren onderwijs- en zorginstellingen om dit ook te doen. De gemeente en zorgpartijen zetten zich actief in om vereenzaming van oudere LHBTIQ+-ers te voorkomen.
  • We stimuleren zorg- en welzijnsinstellingen om het Roze Loperkeurmerk te behalen. Met dit keurmerk laat een instelling zien open, inclusief en respectvol te zijn naar queer mensen.
  • De gemeente en politie werven personeel op verschillende krachten, ervaringen en achtergronden. Ze versterken de werving van vrouwen, queer mensen, mensen met een beperking, mensen van kleur en mensen met een migratieachtergrond. Er is speciale aandacht voor het creëren van een veilige, inclusieve werkcultuur. We willen een gemeentelijke organisatie die de samenstelling van onze stad weerspiegelt. Daarom gaan we door met anoniem solliciteren. En vanaf schaal 11 streven we er bij de gemeente naar dat 30% van de werknemers een migratieachtergrond heeft en/of een beperking.