• Gebiedsontwikkeling met nieuwbouw moet altijd één op één samengaan met aanleg van OV- voorzieningen en veilige fietsroutes (fietspaden, fietsstroken, fietsstraten). Gebieden in de stad die we ontwikkelen en verdichten, zoals CID, Den Haag Zuid-West en De Binckhorst krijgen voldoende voorzieningen, zoals scholen, zorgaanbod en winkels. Daarmee beperken we ook het verkeer in de stad.
  • GroenLinks is vóór verdichting van de stad, zodat we geen natuur buiten de stad hoeven op te offeren, we de reisafstanden verkleinen en er meer mensen kiezen voor lopen en fietsen. Verdichting vindt vooral plaats langs tramlijnen en rondom stations, waardoor meer mensen per openbaar vervoer reizen. De ingezette verdichting rondom de grote stations, de Binckhorst en Den Haag Zuid-West zetten we door. Door al deze maatregelen bij elkaar, kunnen we het energiegebruik beperken. De verdichting wordt, waar mogelijk, gecombineerd met wateropvang en -berging. Een goed voorbeeld van een wijk die herontwikkeld kan worden is het Schipperskwartier, op voorwaarde dat het aantal sociale huurwoningen niet kleiner wordt, huidige bewoners invloed hebben en zij niet de wijk uit hoeven. Ook moet alle groei en verdichting van de stad passen bij de Haagse wijken en buurten. Daarnaast blijft de hoeveelheid groen behouden. De ruimte voor de eigen auto wordt ingeperkt.
  • Met het sluiten van een Stadsakkoord versterken we de regie van de gemeente op de woningbouw. In een akkoord met bouwers, woningcorporaties, ontwikkelaars, investeerders en institutionele beleggers maken we afspraken over het aantal woningen, het type, de grootte, onder welke voorwaarden verdichting kan plaatsvinden én wat de bijdrage aan de woonomgeving is.
  • Het wonen in collectieve woonvormen is aantrekkelijk voor mensen die graag in kleinere gemeenschappen willen wonen, waaronder ouderen. We stimuleren de ontwikkeling van collectieve woonvormen.