• Den Haag is trots op de titel ‘internationale stad van Vrede en Recht’. Het demonstratierecht is een belangrijke manier om je stem te laten horen, aandacht te vragen voor een onderwerp of op te komen voor een belang. Daarom blijven we het recht om te demonstreren beschermen en zijn we kritisch op het opleggen van beperkingen aan demonstraties. We zijn altijd scherp op de manier waarop de politie optreedt. Intimidatie bij abortusklinieken is niet toegestaan.
  • Het is belangrijk dat alle Haagse inwoners zich veilig voelen op straat, zeker in hun eigen buurt of wijk. Daarom breiden we het aantal wijkagenten uit en maken we voor elke wijk een wijkveiligheidsplan. Alle bus- en tramhaltes worden transparant en in het donker goed verlicht. Ook maken we meer gebruik van buurtouders en jongeren die elkaar aanspreken op hinderlijk gedrag op straat. BOA’s bewapenen we niet.
  • Er blijven klachten komen over etnisch profileren door de landelijke politie. Het is onacceptabel dat politieagenten mensen onnodig staande houden vanwege hun huidskleur of ras. Daarom blijven we strijden tegen etnisch profileren door de Haagse politie én alle andere organisaties die zich hier schuldig aan maken. Er komt een concreet actieplan, geformuleerd door de Haagse politie en de gemeenteraad, om het etnisch profileren aan te pakken.We verhogen de controle op de handel en kwaliteit van drugs. We zorgen voor een betere spreiding van coffeeshops over onze stad. Op populaire uitgaansplekken in de stad worden voorlichting en tests aangeboden. Op bezit van kleine hoeveelheden drugs voor persoonlijk gebruik wordt niet gehandhaafd. Bij de voorlichting gaan we specifiek in op het gebruik van lachgas. Ook gaan we met verkopers van lachgas in gesprek hoe we het afval zoals lachgaspatronen en ballonnen kunnen terugdringen.
  • We zetten ons in voor de komst van een Centrum Seksueel Geweld in Den Haag. Zo kunnen Haagse slachtoffers van seksueel geweld in hun eigen stad goed geholpen worden.