• Ook onbetaalde inspanningen hebben waarde. Veel inwoners van Den Haag werken hard om de buurten in onze stad prettiger te maken. Deze en andere vrijwilligers krijgen altijd onze waardering en steun. De gemeente zorgt dat zij hun taken goed kunnen uitvoeren, met voldoende middelen en ruimte voor nieuwe ideeën. Vrijwilligersorganisaties kunnen een beroep doen op gemeentelijke vrijwilligerscoördinatoren.
  • Haagse (wijk-)organisaties die zich inzetten voor thema’s als emancipatie, armoedebestrijding, integratie, welzijnswerk en vrijwilligerswerk krijgen de steun die zij verdienen. De gemeente draagt er zorg voor dat subsidieregelingen toegankelijk zijn voor organisaties en stichtingen met weinig betaald personeel, zoals vrouwenorganisaties en onafhankelijke buurthuizen. Voor organisaties die structureel werk leveren wordt het weer mogelijk om structurele, meerjarige subsidies aan te vragen. Daarmee bieden we hen zekerheid en zijn zij minder menskracht kwijt aan het jaarlijkse papierwerk van projectsubsidies.