Werkgroep Milieu en Wonen

De werkgroep Milieu en Wonen houdt zich onder andere bezig met de thema's milieu, klimaat, natuur, mobiliteit, duurzaamheid, ruimte, wonen en economie in Den Haag vanuit het gedachtegoed van GroenLinks.

De werkgroep Milieu en Wonen bestaat sinds 2006 en is zo de oudste werkgroep van GroenLinks Den Haag. De werkgroep komt eens per vier weken bij een bij één van leden thuis. Regelmatig is ook iemand van de fractie aanwezig. Tijdens de bijeenkomsten worden actuele onderwerpen besproken, zoals bijvoorbeeld het afvalbeleid in de stad of de manier waarop de stad omgaat met klimaatverandering. Acties die hieruit kunnen komen zijn bijvoorbeeld het becommentariëren van een nota, het uitzoeken van achtergrondinformatie, het opstellen van initiatiefvoorstellen of het organiseren van een ledenavond over het onderwerp.

Deelnemers

De achtergronden van de deelnemers zijn verschillend. De deelnemers zijn alle geïnteresseerd en/of deskundig mbt de onderwerpen die in de werkgroep besproken worden. 

Onderwerpen

De werkgroep is in 2016 10 x bij elkaar geweest. Veel onderwerpen zijn besproken, vaak door deelnemers voorbereid: internationaal park, procedure bij kapvergunningen, autisme vriendelijk bouwen, ruimte voor de stad, bevolkingsprognoses, voorbereiding Omgevingswet, gemeentelijk bouwtoezicht (privaat kwaliteitsborging in de bouw), Spuiforum, toekomst Doubletstraat (alternatief Groningen), tiny houses, Agenda Groen in de stad, uitbreiding Madurodam, klimaatadaptatie, gemeentelijk rioleringsplan/gescheiden rioolstelstel, energie en duurzaamheid, zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen en op corporatiewoningen, fossielvrij Den Haag, verbeteren afvalinzameling, verbetering fietsvoorzieningen en openbaar vervoer.

Resultaten

De resultaten van de werkgroep verschillen. Een aantal onderwerpen is voorbereid op verzoek van de fractie, andere onderwerpen zijn door de deelnemers zelf aangedragen. Steeds was er een open geanimeerde discussie. Dit leidde de ene keer tot schriftelijke vragen in de raad, de andere keer tot verbreding van kennis en informatie.

Doe mee!

Binnen de werkgroep Milieu en Wonen kun je zo actief zijn als zelf wilt. De sfeer in de werkgroep is ongedwongen en open. Om mee te doen met de werkgroep, hoef je geen bepaalde achtergrond te hebben, maar wel lid zijn van GroenLinks en natuurlijk interesse hebben in het combineren van groene ideeën met milieu- en woonbeleid. Wil je plaatsnemen in de werkgroep, of vrijblijvend een keer bij een vergadering aanwezig zijn? Laat hier je contactgegevens achter en we nemen contact met je op!