Bestuurslid extern

Het bestuurslid extern is de voelspriet buiten de afdeling. Het bestuurslid extern houdt de ontwikkelingen buiten de afdeling in de gaten en onderneemt indien nodig actie door te relevante personen, werkgroepen, commissies aan elkaar te verbinden.

Taken:

 • Contactpersoon voor de wijkambassadeurs
 • Contactpersoon voor maatschappelijke organisaties in Den Haag
 • De positie en het netwerk van GroenLinks in de wijken versterken om zo suggesties voor de koers en politieke prioriteiten “op te halen” en de beweging GroenLinks verder uit te breiden
 • Mogelijk organiseren van activiteiten met maatschappelijke organisaties?
 • Goed contact onderhouden met andere afdelingen van GroenLinks
 • Goed contact onderhouden met de fractiemedewerker o.a. over relatiebeheer met externe organisaties
 • Goed contact onderhouden met de relevante personen in andere partijen (in nauwe samenwerking met de bestuursvoorzitter)

Functiegerichte competenties:

 • Politiek bestuurlijk inzicht
 • Zichtbaar
 • Goede communicatieve vaardigheden
 • Goede netwerker
 • Verbinder