We zoeken raadsleden die midden in de samenleving staan, die de GroenLinks idealen onderschrijven, die kunnen onderhandelen én samenwerken, die goed standpunten kunnen presenteren, die goede volksvertegenwoordigers zijn: authentiek en toegankelijk, en die zich in willen zetten voor lokale thema's. 

GroenLinks Den Haag zoekt ook een lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen. De Haagse afdeling zal een lijsttrekkersverkiezing organiseren waarin de verschillende kandidaten zich presenteren en de leden hun nieuwe lijsttrekker kiezen. 

Interesse? Lees dan de profiel schets voor raadsleden en de lijsttrekker. Aanmelden kan met een brief, cv en foto, uiterlijk 15 juni. Stuur beide documenten naar de Kandidatencommissie via kcgroenlinksdenhaag@gmail.com.

Wat kan je tijdens de procedure verwachten?

Tijdlijn lijsttrekker

 • 1 mei: openstelling vacature 
 • 15 juni: sluiting vacature
 • augustus: gesprekken met kandidaat-lijsttrekkers
 • september: campagne lijsttrekkersverkiezing
 • eind september: lijstrekkersverkiezing
 • eind september: bekendmaking lijsttrekker op de Algemene Ledenvergadering 

Tijdlijn kandidaat-raadsleden

 • 1 mei: openstelling vacature
 • 15 juni: sluiting vacature
 • juli - eind augustus: eerste ronde gesprekken 
 • september - oktober: twee ronde gesprekken
 • begin november: presentatie concept-kandidatenlijst
 • medio november: referendum kandidatenlijst
 • december: presentatie definitieve kandidatenlijst

De sollicitatie

 • Binnen een paar dagen na ontvangst van je sollicitatiemail, krijg je een ontvangstbevestiging.
 • De eerste ronde is de brievenronde. De Kandidatencommissie leest alle ontvangen sollicitaties lezen. Wanneer de Kandidatencommissie denkt dat er geen plaats voor je is op de kandidatenlijst, ontvang je een gemotiveerde afwijzing. 
 • De tweede ronde is de gesprekkenronde. De Kandidatencommissie nodigt de mensen die zij beter willen leren kennen uit voor een gesprek. Deze ronde vindt plaats van begin juli tot eind augustus 2021. Met geplande vakanties wordt rekening gehouden. Eventueel volgt hierna een tweede gesprek in september/oktober.
 • Tijdens de gesprekken toetst de je onder meer op integriteit, politieke ervaring, kennis van het Haagse politieke speelveld en veel andere relevante talenten (zie hiervoor de profielschets). Voor kandidaten, die de Kandidatencommissie voor een plaats hoger op de lijst wilt voordragen, zal ook een proefdebat worden georganiseerd, om te beoordelen of je de GroenLinks standpunten helder kunt verwoorden en verdedigen in de gemeenteraad.
 • Als je wordt uitgenodigd voor een gesprek word je gevraagd het GroenLinks integriteitsprotocool en de -verklaring in te vullen, het GroenLinks bewilligingformulier te tekenen en de GroenLinks gedragscode te onderschrijven.
 • Voor de kandidaat-raadsleden die worden voorgedragen stelt de Kandidatencommissie een voordracht op. Alvorens de lijst naar het bestuur gaat, krijgt iedere kandidaat vertrouwelijk bericht op welke plaats zij/hij staat en met welke motivatie. De kandidaat laat weten of zij/hij de kandidatuur handhaaft en/of er eventueel feitelijke onjuistheden in de motivatietekst staan.

Sollicitatie als lijsttrekker

 • Binnen een paar dagen na ontvangst van de sollicitatiemail krijg je een ontvangstbevestiging. De Kandidatencommissie gaat met alle kandidaat-lijsttrekkers is gesprek. In het gesprek toetst de commissie jou op integriteit, politieke ervaring, kennis van het Haagse politieke speelveld en veel andere relevante talenten (zie hiervoor de profielschets). 
 • Na de gesprekken stelt de Kandidatencommissie een persoonlijke voordracht voor. De kandidaat laat weten of zij/hij de kandidatuur handhaaft en/of er eventueel feitelijke onjuistheden in de motivatietekst staan.
 • Nadat de Kandidatencommissie je heeft voorgedragen als kandidaat-lijsttrekker begint de voorbereiding op de campagne. Het afdelingsbestuur en het campagneteam zorgen ervoor dat iedere kandidaat zelfzelf kan presenteren. De campagne vindt plaats in september en wordt afgesloten met een lijsttrekkersdebat. Van kandidaat-lijsttrekkers verwacht GroenLinks Den Haag dat zij zich op een positieve en constructieve manier presenteren tijdens de campagneperiode voor de lijsttrekkersverkiezing. Voorafgaand aan de campagne zullen hier nadere afspraken over worden gemaakt.  

Vaststellen van de lijst

 • De kandidatenlijst wordt in twee stappen vastgesteld. Eerst wordt de lijsttrekker gekozen, daarna volgen de andere kandidaten.
 • In beide gevallen wordt je door de Kandidatencommissie voorgedragen. De lijsttrekker wordt na de campagne voor het lijsttrekkerschap via een digitale verkiezing door de leden gekozen. Dit gebeurd voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering van eind september.
 • De Kandidatencommissie stelt vervolgens een advies op voor de kandidaten vanaf plek twee. De concept-kandidatenlijst wordt aan de leden voorgelegd in november. Vervolgens wordt er een digitaal referendum georganiseerd. Via het referendum is het mogelijk voor kandidaten om een andere positie op de lijst te bemachtigen. Na het referendum is de lijst definitief en wordt deze gepresenteerd op de Algemene Ledenvergadering van december.
 • Nadat de kandidatenlijst door de leden is vastgesteld start een begeleidingstraject voor kandidaten richting de Gemeenteraadsverkiezingen. Hierbij kan je denken aan bijeenkomsten met de andere kandidaten, trainingen en campagne-activiteiten. We verwachten dat je hier actief aan deelneemt. 

Wat verwacht GroenLinks Den Haag van jou?

GroenLinks Den Haag heeft de Kandidatencommissie de opdracht gegeven om met een goede concept-kandidatenlijst te komen voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Daarom zal de Kandidatencommissie kandidaten-raadsleden de volgende verzoeken doen:

 • Heb je een onverenigbare functie met het kandidaat-raadslidmaatschap, bespreek dit actief met de Kandidatencommissie*
 • Heb je een rol die mogelijk botst met het kandidaat-raadslidmaatschap, bespreek dit actief met de Kandidatencommissie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een rol in het afdelingsbestuur of het voorzitterschap van een commissie. Mocht je twijfelen of een rol die jij hebt binnen GroenLinks Den Haag conflicteert met het kandidaat-raadslidmaatschap, neem dan contact op met het bestuur of met de Kandidatencommissie. 
 • We verwachten dat alle kandidaten terughoudend communiceren over een mogelijke voordracht totdat zij daadwerkelijk zijn voorgedragen.
 • We verwachten van alle kandidaten dat zij zich op een positieve en constructieve manier presenteren aan de leden van de afdeling. 
 • De kandidaat-lijsttrekkers verzoeken we daarnaast dat zij zich op een positieve en constructieve manier presenteren tijdens de campagne voor de lijsttrekkersverkiezing. Voorafgaand aan de campagne zullen hier nadere afspraken over worden gemaakt met alle kandidaat-lijsttrekkers.

 

*Op grond van de statuten van GroenLinks zijn de volgende combinatie van functies niet verenigbaar:

 • lid van meer dan één vertegenwoordigend orgaan (gemeenteraad, deelgemeenteraad, provinciale staten, waterschapsbestuur, Eerste of Tweede Kamer, Europees Parlement)
 • lid van een vertegenwoordigend orgaan en lid van het partij- of afdelingsbestuur op hetzelfde niveau
 • ambtsdrager (burgemeester, wethouder, gedeputeerde, minister, staatssecretaris) en lid van het partij- of afdelingsbestuur op hetzelfde niveau)
 • ambtsdrager en lid van een vertegenwoordigend orgaan, op welk niveau dan ook
 • lid van de Kandidatencommissie en kandidaat voor het orgaan waarvoor de commissie is ingesteld.