Kinderombudsman Margrite Kalverboer uitte vorige maand haar zorgen over de begeleiding van alleenstaande vreemdelingen. Het gaat in 2020 om ruim 2.100 minderjarige vreemdelingen die in Nederland arriveren. Ze zijn dan zestien of zeventien jaar. “Daar schrok ik van”, aldus Butt. “Deze jongeren zijn vaak gevlucht voor vreselijke situaties.”

Begeleiding tijdens de aanmeldprocedure

De Rijksoverheid helpt deze jongeren via een voogd met een woning, een opleiding en praktische vragen. “De aanmeldprocedure duurt nu in plaats van dagen, maanden. Hierin worden de minderjarige vreemdelingen niet begeleid”, aldus Janneke Holman. Dit heeft volgens de Kinderombudsman grote negatieve consequenties. “Daarom vragen we de gemeente of we hier bij kunnen springen en deze jongeren kunnen helpen.” 

Na hun achttiende in de problemen

Als de aanmeldprocedure is afgerond, krijgen de jongeren hulp tot hun achttiende jaar. “Dit betekent dat ze vaak na een jaar al geacht worden om zelf brieven in moeilijk Nederlands te lezen, te snappen hoe de Nederlandse overheid werkt, en een baan en opleiding te regelen. Dat lukt ze na een jaar natuurlijk niet. En dan kunnen zij in de problemen terecht komen”, aldus Butt. 

Volgens Kalverboer schaadt het wegvallen van begeleiding op het achttiende jaar hun ontwikkelingskansen. Daarom roepen Butt en Holman de gemeente Den Haag via schriftelijke vragen op om het beleid van de gemeente Utrecht te volgen. Daar worden vreemdelingen ook ná hun 18de verjaardag begeleid. “Met deze extra zet kunnen deze ontheemde jongeren zoveel moois betekenen voor onze stad.”

Foto: Kat Wilcox, Pexels