Helaas waren er nog steeds veel incidenten, maar het vuurwerkverbod leidde tot veel minder letsel, minder getraumatiseerde huisdieren, minder smog en veel minder overlast. En natuurlijk was het voor de meesten een wat suffe en saaie jaarwisseling, maar ik weet zeker dat het gemis aan vrienden, gezelligheid en feestjes daarbij een veel grotere rol speelde dan het gemis om vuurwerk af te kunnen steken. Deze houden we erin zou ik dus zeggen! 

In zo’n eerste blog in een nieuw jaar heb je de neiging om wat terug te kijken. En dat doe ik politiek gezien met een goed gevoel. In het jaar 2020 hebben we als GroenLinks een aantal belangwekkende zaken voor de bewoners van onze stad kunnen realiseren. Zonder volledig te willen zijn laat ik kort even van een ieder een politiek hoogtepuntje van het afgelopen jaar de revue passeren. Natuurlijk begin ik met onze wethouders: Wethouder van Tongeren kreeg groen licht om ruim 180 miljoen te investeren in de isolatie van woningen en de ondersteuning van bewoners, woningcorporaties en bedrijven. En wethouder van Alphen werd door de voltallige gemeenteraad gesteund met zijn schuldhulp-plan, zodat laagdrempelig en begripvol hulp wordt geboden vóórdat mensen echt in financiële problemen komen. Als raadsfractie lieten we ons ook gelden. Maarten pleitte met succes voor meer leefstraten, met meer ruimte voor kinderen om te spelen en minder ruimte voor auto’s. Het is Serpil gelukt om ons als Den Haag aan te laten sluiten bij de steden die bereid zijn om de extra vluchtelingen uit Moria op te willen vangen. Ahmed maakte zich hard voor de vestiging van meer duurzame bedrijven en Mariëlle zat in het selecte clubje raadsleden dat burgemeester van Zanen soepel van Utrecht naar Den Haag loodste. Tot slot regelde Erlijn dat onterecht betaalde kosten voor thuiszorg alsnog terugbetaald werden aan mensen met een kleine beurs.

We hebben veel bereikt voor onze stad in 2020, dat geeft motivatie om er ook dit jaar vol tegen aan te gaan. Ik ben klaar voor het nieuwe jaar! Want naast dat we de goede dingen in 2021 vasthouden, hebben we ook veel aan gezelligheid in te halen. Voorlopig zitten we nog even vast aan de corona-beperkingen, maar ik roep je bij deze op je direct te laten vaccineren als je daartoe uitgenodigd wordt. Al doe je het niet voor jezelf, doe het dan voor de vele kwetsbaren in onze stad.

Tot snel weer, ik kijk er naar uit om digitaal met je te proosten op onze nieuwsjaarsreceptie op 15 januari. Houd je haaks, houd afstand en blijf gezond!