We moeten onze bewoners duidelijk maken dat we als GroenLinks enorm verschil maken op ook voor hun levens essentiële kwesties. Wil je meer of minder bomen in je straat? Wil je meer of minder verdeeldheid in de stad? Er staat veel op het spel. 

Misschien wel de belangrijkste randvoorwaarde om kiezers ervan te overtuigen dat we hun stem waard zijn is om te laten zien dat we bereid zijn om echt werk te maken van integriteit en transparantie. We hebben in onze stad een aantal schandalen voor onze kiezen gehad, waardoor het vertrouwen in de politiek een flinke deuk heeft opgelopen. Zonder vertrouwen kun je niet bouwen, dus is de politiek aan zet om dit vertrouwen terug te winnen. In de afgelopen raadsvergadering hebben we daar twee goede stappen in gezet. Ten eerste hebben we met een grote raadsmeerderheid besloten om écht lering te kunnen trekken van de budgetoverschrijdingen en onduidelijke afspraken rondom de bouw van Amare, het nieuwe thuis van het Residentieorkest, Danstheater en het Conservatorium aan het Spui dat later dit jaar opgeleverd wordt. Om de onderste steen boven te krijgen gaan we een raadsenquête organiseren. Een raadsenquête is het zwaarste instrument dat we hebben en het is voor het eerst dat we dat in Den Haag gaan doen.

Als tweede belangrijke stap hebben we besloten dat we openheid van zaken geven over de financiering van onze partijen en onze campagnes. Als GroenLinks nemen we sowieso geen giften van bedrijven aan, maar voor lokale partijen zijn er geen regels over hoe daar mee om te gaan. Daarom is het belangrijk dat we hebben besloten om in overleg met onze besturen alle giften en donaties vanaf € 500 actief openbaar te maken. Alleen GroepdeMos en de PVV stemden tegen. Ondanks dat we niets kunnen afdwingen hoop ik dat, nu het voorstel is aangenomen, ook zij inzicht in hun geldstromen gaan geven. Want partijen die straks schimmig blijven over waar hun geld vandaan komt, horen niet thuis in een stadsbestuur. Het zou goed zijn voor het herstel in het vertrouwen in de politiek indien we dit van links tot rechts zouden uitdragen!

Tot snel weer. Houd je haaks, houd afstand en blijf gezond!