Bilal Sahin - Vadercentrum Adam
Bilal Sahin - Vadercentrum Adam

Bilal Sahin : Emancipatie bevorderen door mensen te begeleiden naar zelfstandigheid

Bilal Sahin (50) is coördinator van het Vadercentrum Adam aan het Jonckbloetplein. Dit centrum is sinds de oprichting in september 2000 als emancipatieproject voor mannen uitgegroeid tot een ware culturele broedplaats. Iedere week zetten zich hier 142 vrijwilligers in voor de in totaal 700 deelnemers van alle activiteiten van Adam. 

Lascursussen, computerles, hardlopen, yoga en nog veel meer: voor iedereen biedt het Vadercentrum wel een interessante activiteit aan. Voor al zijn inzet als coördinator van Adam ontving Bilal afgelopen december een koninklijke onderscheiding (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau).
Bilal is getrouwd en vader van drie kinderen. Als vader is hij trots op de mensen die het Vadercentrum maken tot wat het is: 'Ik werk niet alleen met 142 vrijwilligers, maar tegelijkertijd met 142 specialisten.' .
Naast zijn activiteiten bij het Vadercentrum is Bilal vrijwilliger bij GroenLinks Den Haag. Voor GroenLicht genoeg redenen om nader met hem in gesprek te gaan.

Door Wendy Schuchmann van de GroenLicht-redactie

Hoe lang ben je al lid van GroenLinks? Wie of wat heeft bij jou de doorslag gegeven om lid te worden?'

Ik ben nu 1,5 jaar lid van GroenLinks en de partij past goed bij mij vanwege haar groene en sociale karakter. Zelf leef ik ook heel groen: ik heb een voor- en achtertuin, zonnepanelen en een moestuin. Ook ben ik een ervaren stadsimker. Het sociale aspect van GroenLinks raakt mij vanwege de menselijke omgang met vluchtelingen en het bieden van kansen aan mensen die met armoede en uitsluiting te maken hebben.
Mijn overtuiging is het volgende: we hebben één land en dat is de aarde, één geloof en dat is de liefde en we zijn allemaal mens. Voor mij is Nederland het meest veilige en welvarende land ter wereld en we zouden dat eens wat meer mogen beseffen en wat minder mogen klagen.

Zou je kunnen vertellen wat het Vadercentrum allemaal organiseert en hoe jouw eigen idealen bij het Vadercentrum in de praktijk worden gebracht?

Mijn Koninklijke onderscheiding heb ik te danken aan alles wat Adam doet; het is iets wat wij met zijn allen mogelijk hebben gemaakt.  Ik denk dat het Vadercentrum een voorbeeldfunctie kan hebben in onze samenleving. Wij zijn tegen polarisatie en segregatie. Kijk maar eens naar de diversiteit aan culturen, religies en ook opleidingsniveaus onder alle deelnemers en vrijwilligers. Verder is het belangrijk te vertellen dat Adam vier projecten organiseert: de Weggeefwinkel, de Buurtvaders, het Klusteam en het Repair Café. Duurzaamheid speelt hierin een grote rol. Bovendien hopen wij arme mensen uit hun isolement te halen door hen via deze projecten te interesseren voor onze activiteiten en samen te kijken welke stappen zij kunnen zetten voor een fijner leven. Denk aan zaken als het volgen van cursussen, zich inzetten als vrijwilliger  en  het doorverwijzen naar schuldhulpverlening. Als basisfilosofie hebben wij dan wel dat hulp tijdelijk moet zijn: iedereen heeft weleens een duwtje in de rug nodig, maar op een gegeven moment kunnen mensen zelfstandig verder. Dat is werkelijke emancipatie.

Wat doe je als vrijwilliger bij GroenLinks? Waar zet je je precies voor in?

Ik neem deel aan de Algemene Ledenvergaderingen en daarnaast ben ik lid van de nieuwe Werkgroep Verbinding. Verder heb ik vanuit het Vadercentrum een project opgezet waarbij tien sleutelfiguren uit verschillende culturen eens per maand bij elkaar komen om maatschappelijke kwesties te bespreken. Hoewel dit geen officieel project van GroenLinks is, zijn er wel vaak GroenLinksers bij deze avonden aanwezig. 

Hoe heb je de afgelopen campagne ervaren? 

Ik vond het een geslaagde campagne; GroenLinks heeft echt haar best gedaan. Alleen, en dat is positief bedoeld: dit is pas een begin. GroenLinks kan nog veel meer en dat zullen wij laten zien met de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar.

Wat is volgens jou belangrijk om mensen effectief met een politieke boodschap te bereiken?

Het is mij opgevallen dat de focus van GroenLinks nu erg op bepaalde wijken en groepen ligt, terwijl er een veel groter kiezerspotentieel is. GroenLinks zou een brede achterban kunnen hebben hier in Laak en ook in wijken als Moerwijk en Escamp. Het is belangrijk om aansluiting te zoeken bij deze mensen en dan niet door over ze te praten en beslissen, maar met ze. Emancipatie en gelijkwaardigheid zijn hierin van essentieel belang.